Carrièrekeuze: Moeder – Over bewuste Thuisblijfmoeders

Carrièrekeuze: Moeder - Over bewuste Thuisblijfmoeders

Ben jij ook werkzaam bij Rutgers, Van Bavel en Zegers?’ vroeg de goeduitziende man belangstellend aan haar. Hij droeg een duur maatpak en straalde aan alle kanten succes en zelfverzekerdheid uit.
Ze nam een slokje van haar champagne, glimlachte en schudde lichtjes haar hoofd.
‘Ah, dan hoor je vast bij de club van Rogier?’ veronderstelde hij onterecht.
‘Ik doe niets meer in de advocatuur,’ zei ze neutraal.
‘O, wat doe je dan nu?’
‘Ik ben fulltime moeder,’ zei ze vol overtuiging.
‘Zo…’ De aandacht van de man verslapte direct en zijn ogen gleden steels over de rest van het gezelschap dat op deze receptie aanwezig was. Ze wist dat er nu een eind in hun gesprek zou komen en prompt maakte hij een groetend gebaar naar iemand verderop, mompelde een verontschuldiging tegen haar en ging er haastig vandoor.

Thuisblijfmoeder – Oninteressant, suf en dom

Het lijkt overdreven maar als fulltime moeder of thuisblijfmoeder, ben je tegenwoordig het aanzien niet meer waard. Je wordt afgedaan als oninteressant, suf en dom – niet alleen door mannen, maar ook door werkende collega moeders’. De politiek werkt deze vooroordelen in de hand door te pushen dat álle vrouwen, ook moeders, moeten deelnemen aan het arbeidsproces.
We leven in een omgekeerde wereld: in plaats van volkomen natuurlijk, is fulltime moeder zijn eerder een schande.
Vreemd, want de kwaliteiten die nodig zijn om een gezin goed draaiend te houden komen veelal overeen met die van een manager. Als je daarnaast al je capaciteit in de zorg, opvoeding en begeleiding van je (jonge) kinderen steekt, maakt het moederschap vrouwen zelfs slimmer, competenter, inventiever, geduldiger, vindingrijker en flexibeler.
Maar het moederschap als betaalde functie bestaat helaas niet…

Solliciteren als je zwanger bent

lijn donker geel oudersenzo
Carrièrekeuze: Moeder - Over bewuste Thuisblijfmoeders
lijn donker geel oudersenzo

Ratrace

Vandaag de dag willen we allemaal succesvol zijn, carrière maken, geld verdienen en vooral: meetellen. We willen alle luxe en comfort, en minstens twee keer per jaar op vakantie – we moeten ook zó hard werken.
We hollen met zijn allen voort in deze moordende ratrace; we zijn druk-druk-druk, gestresst, ontevreden, minder tolerant. Het beeld in onze maatschappij dat mannen en vrouwen beiden werken is alom geaccepteerd, zelfs gewénst – hoe kun je anders het tempo bijhouden van deze superconsumptiemaatschappij…
Eén van de geïnterviewde vrouwen in het boek ‘Zo doet ze dat!’ Werkende moeders aan het woord kwam hier eerlijk voor uit, toen haar kinderen mopperden over de afwezigheid van hun ouders: “(…) Dan zeggen we dat we wel willen overwegen om minder te werken, maar dat dat financiële consequenties heeft – dat willen ze dan ook niet. Het is misschien hard om het zo te stellen, maar het is wel zo. (…)”
Er bestaat een dus een bepaald verwachtingspatroon in onze samenleving; ook de overheid verwacht dat vrouwen actief deelnemen aan het arbeidsproces. Uit de Emancipatiemonitor 2006 blijkt echter dat de grootste groep vrouwen waarop men zich richt – werkende moeders – zich niet makkelijk laat verleiden om tijdens de jonge jaren van hun kind meer te gaan werken.

Emancipatiemonitor

In december 2006 verscheen de laatste Emancipatiemonitor: een tweejaarlijks rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek over de stand van zaken in Nederland met betrekking tot emancipatiezaken. Hierin staan opmerkelijk tegenstrijdige conclusies.

 • De overheid wil aan de ene kant dat vrouwen actiever deelnemen aan het arbeidsproces. Zij wil tevens dat hoogopgeleide vrouwen meer topfuncties gaan bekleden. Aan de andere kant loopt de waardering van vrouwen op de werkvloer voor wat betreft functie, carrière-mogelijkheid en salaris fors achter op die van mannen. De overheid heeft de mogelijkheid om hier verandering in te brengen.
 • Ook zouden de mogelijkheden voor verbeterde opvang, verlof en subsidie verder doorgevoerd moeten worden. Maar in het rapport staat dat uit onderzoek is gebleken dat verbeterde opvang/verlof/subsidie geen invloed heeft op een grotere participatie van vrouwen in het arbeidsproces.
 • Verder is volgens het rapport het aandeel dat mannen in de zorg van hun kinderen leveren onvoldoende in verhouding met het deel dat vrouwen nemen. De meeste vrouwen zeggen echter tevreden te zijn met hun rol als moeder en de verdeling van zorg/huishouden binnen hun gezin. Het verschil in inkomen en functie tussen mannen en vrouwen speelt volgens het rapport een rol als het gaat om de keuze wie van de twee grotendeels thuis blijft om voor de kinderen te zorgen. Ouders doen het bovendien liever zelf dan dat ze de kinderen uitbesteden aan opvang.

Kinderopvang – Welke zijn er en wat mag je verwachten?

lijn donker geel oudersenzo
Carrièrekeuze: Moeder - Over bewuste Thuisblijfmoeders
lijn donker geel oudersenzo

Een leven als huisvrouw

Een leven als huisvrouw wordt tegenwoordig door de meerderheid van de vrouwen niet meer gezien als een aantrekkelijk alternatief voor een betaalde baan.
Steeds meer vrouwen werken dan ook buitenshuis, de meeste in deeltijd en hun gemiddelde aantal arbeidsuren neemt niet toe. Het is de vraag of vrouwen op dit moment zoveel meer willen werken. De voorkeur voor een deeltijdbaan hangt deels samen met de zorg voor kinderen. Veel vrouwen vinden dat een kind het beste door de eigen ouders kan worden verzorgd.

Minderheid

Een minderheid denkt dat het goed is voor een kind als het een aantal dagen naar een kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang gaat. De meeste vrouwen vinden het tegenwoordig geen bezwaar als een moeder werkt, zelfs niet als een baby of peuter dan naar een crèche zou moeten. Het aandeel vrouwen dat vindt dat het gezin eronder lijdt als een moeder fulltime werkt, neemt echter weer toe. Dat geldt ook voor het aandeel dat van mening is dat de vrouw beter geschikt is voor de opvoeding van kleine kinderen dan de man. Met deze opvattingen – die overigens door mannen gedeeld worden – is het niet vreemd dat vrouwen met kleine kinderen kiezen voor een deeltijdbaan. Opmerkelijker is dat als de kinderen ouder worden en de zorgtaken minder, moeders zelden van de ontstane ruimte gebruik maken om meer te gaan werken… Aldus een deel van de conclusie van de Emancipatiemonitor 2006.

Keuzes

De dilemma’s, frustraties, schuldgevoelens en keuzemogelijkheden die werkende moeders ondervinden zijn niet gering. In het boek Zo doet ze dat! wordt duidelijk dat met name vrouwen die hoger opgeleid zijn en hun carrière onderbreken voor het moederschap, erg creatief moeten zijn om deze combinatie waar te maken. Zij werken gemiddeld 3 – 5 dagen: deels uit ambitie, deels uit emancipatieoogpunt en deels uit voldoening. Ondanks dat ze er een zware dobber aan hebben en constant moeten schipperen tussen baas en kind, is werken – veel werken – voor hen een ‘must’: het zou niet anders kunnen zijn. Ze besteden daarom de zorg van hun kinderen (en huishouden) voor het grootste deel uit aan anderen: opvang, kinderdagverblijf, partner.

Fulltime moeders

Eeuwenlang zorgden moeders zelf voor hun kinderen, maar door de vrouwenemancipatie lijken we daar niet meer goed genoeg voor… Opnieuw de omgekeerde wereld, dus.
Gelukkig is er ook een groep vrouwen die juist bewust kiest om te stoppen met werken, om zich fulltime aan het moederschap te wijden. Caroline, 36 jaar en moeder van twee kinderen (5 en 7 jaar) zegt: “Ik werd zwanger toen ik met een aanvullende studie bezig was.”
Ik wilde graag switchen van werkrichting en met het oog op een parttime baan voor als er kinderen zouden komen, koos ik deze richting. Maar eerlijk gezegd ben ik nooit meer aan werken toegekomen. Ik vond het moederschap zo verrassend leuk, ik wilde bij mijn kind blijven! Na de komst van mijn tweede kind namen de zorgtaken alleen maar toe en ik was blij dat ik daar rustig de tijd voor had. Ik zat echt niet te wachten op een betaalde baan! Nu de kinderen naar school gaan heb ik daar een paar vaste taken op me genomen en ik heb wat meer ruimte voor mijn vele hobby’s. Soms krijg ik wel eens het gevoel dat ik ‘iets moet gaan doen’, een baan of zo, maar eigenlijk is mijn week nog steeds overvol… Ik voel me wel eens onbegrepen als ik zeg dat ik fulltime moeder ben, maar ik wil het graag goed doen en ik neem mijn werk erg serieus. De waardering van mijn partner en kinderen is mijn salaris. Als de jongens straks echt groot zijn pak ik de draad misschien wel weer op… maar nu even niet!

Hyperparenting

Werkende ouders spreken niet over ‘hun gezinsleven’maar over het aantal zorgdagen dat ieder op zich neemt… Ter compensatie, of uit schuldgevoel, staat ‘goed ouderschap’bij hen hoog in het vaandel.
Met name bij moeders komt het schuldgevoel bovendrijven wanneer de oerdrift in botsing komt met de moderne wens: verzorgen en opvoeden versus carrière maken en zelfstandig zijn. ‘Hyperparenting’ is het gevolg. Vrouwen strijden onderling om het beste moederschap en slaan hierin door: ze overvoeren hun kinderen met stimulerende leermethoden, deelname aan clubs, sport en andere vormen van prestatiegericht bezig zijn, terwijl dit helemaal niet zinvol is. Gewoon opvoeden is meer dan genoeg: het geven van zorg, liefde, aandacht en tijd. Maar daar schort het hen nu juist aan – tijd.
Daarnaast worden ouders zélf overvoerd met een enorme informatiestroom over ‘hoe het moet’: televisie, boeken, tijdschriften, internet, iedereen is ineens deskundig en weet wat juist is. Ouders worden op deze manier doodsbang gemaakt om fouten te maken, en mag niets minder dan perfect zijn. Daarmee leggen ouders de lat veel te hoog, voor zichzelf en voor hun kind.
Een goed voorbeeld is de promotie van kinderdagverblijven: er wordt steeds vaker geroepen dat het voor het jonge kind beter is om naar een kinderdagverblijf te gaan. Alleen daar schijnt het te leren delen en spelen met andere kinderen. Hiermee wordt gesuggereerd dat moeders niet meer zelf in staat zijn hun kinderen op te voeden, en dat we dit moeten uitbesteden aan ‘deskundigen’.
Nogmaals: de omgekeerde wereld.

Hyperparenting is een steeds vaker voorkomend fenomeen, vooral in Amerika.
Kwaliteitstijd, veel sociale en sportactiviteiten en het extra stimuleren van je kind passen in dit beeld: er lijkt een stille competitie gaande onder ouders onderling. We willen het allemaal té goed doen, te snel en vooral ook lonend.
In plaats van het bevredigen van de basisbehoeften van ons kind, dreigen ouders bezig te zijn met het wegwerken van hun schuldgevoel over hun geringe aanwezigheid. Compensatie in materieel opzicht komt ook vaak voor.
De tegenhanger zou moeten zijn ‘good enough parenting’, pleit Prof. L. Tavecchio, hoofddocent gezinspedagogiek bij de Afdeling Algemene en Gezinspedagogiek van de Universiteit Leiden.

Belangrijkste taak

Werk en moederschap combineren is gewoon in Nederland. Toch gaat het regelmatig fout wanneer moeders hun werk hervatten na de komst van hun eerste kind. Ze raken opgebrand, belanden in de ziektewet, of stoppen helemaal met werken.
Beatrijs Smulders, ervaren verloskundige en auteur van het boek ‘Veilig door de kraamtijd & het eerste jaar na de bevalling’ waarschuwt voor het te snel weer aan het werk gaan na je bevalling. Je baby en jij komen zo onvoldoende tot veilige hechting – die uiterst noodzakelijke, stevige basis die je je kind meegeeft en waar hij de rest van zijn leven profijt van heeft. ‘Moeder zijn is een van de invloedrijkste taken in de wereld,’ zegt Beatrijs Smulders. Een wijsheid die tot denken aanzet…

Interview met Beatrijs Smulders – Een veilige hechting

Time out

Zou het ook anders kunnen, vraagt Oudersenzo.nl zich af. Ja, want wat is er mis mee om gewoon een periode ‘alleen moeder’te zijn? Waarom na twaalf weken in vliegende vaart terug naar je baas; om je waar te maken, te bewijzen dat je nog meetelt? Waarom opnieuw meedoen aan die ratrace als je net de meest waardevolle en grootste carrièresprong in je leven – die van vrouw naar moeder – hebt gemaakt?
Je kunt eenvoudig een pauze nemen. Het is geen schande om je de eerste tijd, of de eerste jaren, te concentreren op de zorg en opvoeding van je kind(eren). Als we er vanuit gaan dat moeder zijn de invloedrijkste taak is die wij als vrouw hebben, dan is deze keuze geheel verantwoord. Wanneer je kind wat groter en minder kwetsbaar is, komt er opnieuw een tijd voor jou en je ambities.
Mirjam, veertig jaar en moeder van twee zoons van 8 en 5 jaar, maakte deze keuze: “Ik heb psychologie gestudeerd en toen ik zwanger werd van mijn eerste kind had ik een goede functie als fulltime adviseur. Ik heb na de bevalling in deeltijd gewerkt maar toen mijn tweede zoon werd geboren voelde het niet goed om de jongens drie dagen per week naar het kinderdagverblijf te brengen. Ik ben toen gestopt met werken en heb me een tijd gefocust op mijn gezin. Ik merkte dat ik de zorg en opvoeding van mijn jongens in combinatie met alle andere taken en zaken in huis even uitdagend en bevredigend vond als mijn oude baan. Nu ze allebei naar de basisschool gaan, heb ik een nieuwe studie opgepakt. Ik heb genoten van de periode die ik bewust bij mijn kinderen was, maar ik merk dat de tijd nu rijp is voor meer. Ik ben nu veertig en straks, als ik deze aanvullende studie heb afgerond, is er nog voldoende gelegenheid om opnieuw carrière te maken.”

OK-banen

Moeder zijn is niet iets ‘wat je er even bij doet’. Je kunt je kind niet op een to-do lijstje zetten: auto naar garage, etentje met Carla, vuilnis buiten zetten, kwaliteitstijd voor kleine Max…
Oudersenzo.nl wil erkenning van het moederschap in al haar facetten. Wie bewust voor het moederschap kiest en zich hier fulltime op toe wil leggen verdient respect. Moeder zijn is een fulltime job, een pittige job. Wie zijn verantwoordelijkheden neemt en zelf de zorg draagt voor de opvoeding van zijn kind is op hoog niveau aan het werk, meer dan 40 uur per week.
De overheid kan helpen door zich te concentreren op jonge vrouwen, en op vrouwen die later terugkeren in het arbeidsproces. Dan is er ruimte genoeg voor moeders om gewoon moeder te mogen zijn.
In plaats van de voor- en naschoolse opvang uit te breiden en/of te subsidiëren, zouden overheid en werkgevers zich kindvriendelijker moeten opstellen: meer souplesse ten aanzien van werken onder schooltijden, betere verlofregeling bij ziekte van kinderen, flexibele opstelling bij schoolvakanties.

Oudersenzo.nl werkt al met OK-banen en is daarmee uniek in Nederland. Meer bedrijven zouden ons voorbeeld moeten volgen.
Als we de ratrace met zijn allen een halt toeroepen, elkaar het respect tonen wat we verdienen en investeren in de jeugd, dan wordt de hele maatschappij er een stuk beter op.

Ouder + Kind = OK

Oudersenzo.nl werkt bewust met OK-banen, een door onszelf bedacht concept: door aangepaste werktijden, een goede verlofregeling bij ziekte van de kinderen, en een soepel beleid met betrekking tot de schoolvakanties, houden we iedereen gemotiveerd om met elkaar de klussen te klaren. Het is een vrij ongewone bedrijfsopzet maar het werkt!
Voor werkende moeders willen we meer aanpassing van de maatschappij, de overheid en het bedrijfsleven om hen op een soepeler wijze aan het werk te krijgen en/of te houden.

Liefs Monique

Meer informatie

Het gastoudergezin
Thuiswerkmoeders – Gezin en werk combineren vanuit huis
Moederdaggedichtjes en rijmpjes
Alleenstaande moeder – Ik doe het alleen
Themapagina: Kinderopvang, kind en werk
Moeders nu versus moeders toen
Solliciteren als je zwanger bent
De natuurlijke band tussen moeder en kind
Ouderschap en opvoeding – Welke vormen zijn er?
7x Handige apps voor jonge ouders
Zorgverlof, hoe zit het nou precies?
Adoptie – Wat komt er allemaal bij kijken?
Werk en kind – Is onze carrière sluipmoordenaar van ons kind?
Hechtingsproblematiek – Wanneer een veilige hechting niet is gelukt
Stress – Hoe voorkom je het?
Moeders – Leggen we de lat te hoog?
Mama is helemaal oké
Interview met Beatrijs Smulders – Een veilige hechting
Kinderopvang – Welke zijn er en wat mag je verwachten?
Oermoeders – Bewust jonge moeder
Alles voor en over moeders
Jonge moeders kiezen steeds vaker voor: thuiswerken
De risico’s van kinderdagopvang versus veilige hechting
Zorgverlof, rechten en plichten

Bronvermelding

Tekst: Monique Hordijk
Stockfoto: 123rf.com

lijn oudersenzo met hartje

5 reacties

 • Wat een negatief en achterhaald artikel. Werken en moeder zijn kan prima samen gaan, mijn moeder deed het 30 jaar geleden al. Ook jammer dat zoals wel vaker het alleen gaat over moeders en niet over vaders. Geven zij hun baan op om fulltime vader te kunnen zijn?

 • Felicitas Humme

  Ik vind het juist een heel fijn artikel. Het doet me juist deugt, dat ik niet de enige ben die er ook zo over na denkt. Ik ben momenteel fulltime moeder, maar voor mijn gevoel zijn er maar weinig mensen die het waarderen. Waardoor ik toch erg onzeker word gemaakt of ik wel de juiste keuze heb gemaakt. Het voelt juist heel goed om er voor mijn zoon te zijn. Ik wil er ook dag en nacht voor hem zijn. De tijd gaat zo snel en we hebben een heel hechte band. Alleen in deze maatschappij, word het totaal niet gewaardeerd. Je bent uitgeput, moe, totaal geen tijd voor jezelf. Maar ik heb het er allemaal voor over. Want hij is echt mijn hele wereld. Het is alleen zo jammer dat je inderdaad als suf en dom word aangezien.

  • Ik denk dat je het geweldig doet
   En dat het wel word gewaardeerd maar dat ze het niet laten zien je bent een topwijf ben je altijd al geweest en je doet het vast geweldig als moeder want je bent een topper (L)xx

 • Jammer inderdaad dat het nog alleen over werkende moeders gaat, en niet werkende ouders. De schrijver van het artikel lijkt te denken dat de moeder de primaire verzorger is, terwijl er ook nog een andere ouder is (vaak). Juist van die veronderstelling moeten we af! Vaders zijn net zo goed verzorgers. Het helpt mij als moeder niet om als hoofdverzorger gezien te worden.

 • Een mooi artikel. Het gaat in dit artikel er niet beslist om of het om een vader/ moeder gaat. Maar er wordt aangegeven dat De zorg, aandacht en opvoeding aan baby’s en jonge kinderen in Nederland als iets onbelangrijks gezien wordt als een taak dat je afvinkt.

  Je moet tegenwoordig een hoop lef hebben om fulltime opvoeder te zijn en organisaties en onze sociale omgeving is hier niet klaar voor is mijn ervaring.

  Ik heb een zeer goede parttime baan en sinds ik dit parttime doe wordt er anders met me omgegaan en dat is jammer geld ook voor mijn man die ook parttime is gaan werken

  Maar we houden beide van de stelling

  Did you progress the kids today or did you have fun whit them

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *