Disclaimer

Reviews, productbesprekingen en boekrecensies

De producten (speelgoed, kinderboeken, gadgets, et cetera) die wij op onze site bespreken hebben we doorgaans gratis toegestuurd gekregen. Dit beïnvloed echter onze mening niet.

Disclaimer Oudersenzo

Sponsoring

Betaalde reportages en/of gesponsorde items kun je herkennen aan de zin onderaan de teksten “Deze reportage is tot stand gekomen in samenwerking met…”

Akkoordverklaring

Door gebruik te maken van onze reactievelden, verklaar je akkoord te gaan met onze regels, criteria en ons beleid.

Wel toegestaan

Het plaatsen van vragen, opmerkingen, discussies zonder commercieel oogmerk. Commerciële plaatsingen zullen door ons verwijderd worden.

Niet toegestaan

Wij accepteren geen materiaal dat vulgair, lasterlijk, onjuist, kwetsend, haatdragend, racistisch, bedreigend, seksueel georiënteerd is of in strijd is met de wet. Ook is het niet toegestaan iets te plaatsen dat de privacy van anderen schendt. Wees altijd behulpzaam en toon respect naar anderen en het forum.
Tevens is het niet toegestaan auteursrechtelijk beschermd materiaal te plaatsen als het niet jouw eigendom i of van de eigenaren van dit forum. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je berichten, en je vrijwaart dit forum van enige vordering gebaseerd op een bericht dat je plaatst. We behouden ook het recht om informatie over jou openbaar te maken in het geval van een klacht of in geval van juridische stappen als gevolg van een door jou geplaatst bericht.

Moderator

Hoewel de berichten die geplaatst zijn niet de verantwoordelijkheid zijn van dit forum en wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of nauwkeurigheid van een van deze berichten, behouden wij ons het recht voor om een bericht om welke reden dan ook te verwijderen of aan te passen.

Ons forum wordt gecontroleerd door een moderator. Deze kijkt of iedereen zich houdt aan de regels. Indien nodig onderneemt de moderator actie. Mogelijke acties zijn:

Aanpassen van berichten
Verplaatsen van berichten
Verwijderen van berichten
Plaatsen van algemene waarschuwingen op het forum
Sturen van persoonlijke waarschuwingen via “privébericht”
Tijdelijk of permanent verbannen van het forum

Disclaimer Ouderenzo.nl

Alle teksten op deze site zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Oudersenzo.nl kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Oudersenzo.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, foutief handelen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
Bij medische problemen raden wij aan altijd een arts te raadplegen.
©Oudersenzo.nl. Alle rechten voorbehouden.

Privacy Beleid

Oudersenzo.nl vindt het absoluut belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Oudersenzo.nl conformeert zich daarom zowel aan de Wet PersoonsRegistratie als de gedragscode van de DMSA (Nederlandse Associatie voor Direct Marketing).

Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. Oudersenzo.nl zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
Na het trekken van de winnaars van een bezoekersactie, worden alle mailtjes weer uit onze mailbox verwijderd.

Spelregels plaatsing van teksten op Oudersenzo.nl

Het doel van deze website is het verstrekken van informatie op gebied van zwanger zijn/zwanger worden, baby’s, peuters, kleuters en kinderen op de basisschool. Daarnaast bieden wij de gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen (en tips) door middel van het rechtstreeks kunnen reageren op een onderwerp, reacties insturen aan de redactie en een gratis weblogcommunicty. Reacties zijn niet bedoeld voor scheldpartijen en/of commerciële doeleinden. Derhalve heeft Oudersenzo.nl enkele spelregels opgesteld.

Door gebruik te maken van de verschillende faciliteiten van Oudersenzo.nl geef je aan akkoord te gaan met deze (spel) regels.

Berichten worden door de redactie van Oudersenzo.nl, zonder opgaaf van reden, verwijderd als een bericht:

 • Aanstootgevende tekst bevat (bijvoorbeeld: racistisch, pornografisch, grof), in incidentele gevallen kunnen wij overgaan tot het blokkeren van het IP-adres en/of het geheel verwijderen van een weblog of tekst;
 • Geheel in hoofdletters (kapitale letters) is getypt (irritant en schreeuwerig);
 • Commerciële teksten of links bevatten;
 • Nietszeggende teksten bevatten en kunnen worden gezien als ‘spam’ (ook in deze gevallen kunnen wij overgaan tot het blokkeren van het IP-adres);
 • Met het plaatsen van berichten en/of afbeeldingen verleen je Oudersenzo.nl toestemming jouw berichten te gebruiken binnen het gehele domein van Oudersenzo.nl en deze te blijven gebruiken zolang Oudersenzo.nl dit wenselijk acht;
 • Oudersenzo.nl is een open website, dit betekent dat iedereen jouw berichten kan lezen. Houd hier rekening mee wanneer je een gebruikersnaam kiest en wees voorzichtig met het verstrekken van privacy gevoelige informatie;
 • Het beheer van Oudersenzo.nl heeft het recht alle berichten te verwijderen, bewerken en/of verplaatsen en heeft het recht onderwerpen en weblogs te sluiten op het moment dat zij dit passend vinden;
 • De beheerders en moderators van Oudersenzo.nl zullen proberen ongewenst materiaal zo snel mogelijk te verwijderen van de site. Het is echter onmogelijk om ieder bericht te controleren. Door het plaatsen van een reactie, of het beginnen van een weblog, stem je automatisch in met de voorwaarden en erken je dat alle berichten op deze website de meningen en gezichtspunten van de gebruikers zijn en niet van de beheerders, moderators of webmaster (behalve bij de berichten die door deze mensen geplaatst zijn). Het beheer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van berichten van gebruikers.

Disclaimer en vrijwaring

Oudersenzo.nl en haar leden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen naar aanleiding van tips, adviezen of informatie verstrekt via deze site. Informatie verkregen via deze site is alleen informatief bedoeld en kan nooit een bezoek aan de huisarts of specialist vervangen.
Links naar andere websites vanaf Oudersenzo.nl, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Het beheer van Oudersenzo.nl is niet aansprakelijk voor hack pogingen en de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade.

Deelname aan onze acties en prijsvragen

 • Meedoen aan een van onze prijsvragen is alleen mogelijk middels het volledig invullen van het formulier onderaan de pagina van de betreffende prijsvraag. Akkoord voor het ontvangst van onze nieuwsbrief, moet aangevinkt zijn. Wanneer je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kun je je op de website eenvoudig afmelden.
 • Email- en huisadressen worden niet aan derden verstrekt, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor het verzenden van de gewonnen prijs.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Alleen volledige inzendingen kunnen kans maken op het winnen van een prijs.
 • Het meer dan één keer inschrijven op een actie heeft geen zin, aangezien alle dubbelen automatisch worden verwijderd. Daarnaast loop je hiermee het risico dat onze SPAMfilter je als ‘Spammer’ registreert en ervoor zorgt dat wij geen enkele inzending meer van je zullen ontvangen.
 • Alle inzendingen worden eigendom van Oudersenzo.nl en kunnen mogelijk gepubliceerd worden op de website.
 • Medewerkers van Oudersenzo.nl zijn van deelname uitgesloten.
 • Alle prijzen worden beschikbaar gesteld door externe bedrijven. Oudersenzo.nl doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat winnaars hun prijs naar tevredenheid en op Oudersenzozullen ontvangen, maar kan geen verantwoordelijkheid op zich nemen voor leveringsproblemen.

Vragen deskundigen

Middels Oudersenzo.nl is het mogelijk vragen te stellen aan onze deskundigen. Beantwoording van deze vragen wordt gedaan via de site en per mail bevestigd. Let er daarom op geen privé namen, telefoonnummers of andere vertrouwelijke gegevens te vermelden in de vraagstelling aangezien deze automatisch op de site zullen verschijnen. Oudersenzo.nl is niet verantwoordelijk voor publicering van dergelijke gegevens.

In veel gevallen beantwoorden deskundigen alle vragen, maar dat is door tijdgebrek niet altijd mogelijk.

Het kan daarom zijn dat jouw vraag niet zal worden beantwoord. Wij raden daarom altijd aan in dringende gevallen contact op te nemen met een professionele instantie die je direct kan voorzien van de juiste informatie.

Copyright

Oudersenzo.nl behoudt zich alle rechten voor ten aanzien van vorm en inhoud van deze website en alles wat hiermee te maken heeft (e-mail, nieuwsbrief, et cetera). Niets van dit alles mag gekopieerd en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Oudersenzo.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met info@oudersenzo.nl.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel Oudersenzo.nl als andere partijen kunnen cookies plaatsen. De cookies worden verzameld en gebruikt voor advertentiedoeleinden. Daarnaast zorgt Oudersenzo.nl met behulp van cookies at je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het surfen op onze website makkelijker voor je en kunnen cookies gebruiken om jou persoonlijke aanbiedingen te sturen.

Instructies voor het aanpassen van de instellingen van de browser vind je onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.

Bronvermelding

© afbeelding: 123rf.com

lijn-groen-oudersenzo
BabyBaby