Financieel, werk & geld – Themapagina

lijn groen oudersenzo

Prijzen vergelijken

Werk, carrière, bijbaan & vakantie werk

Kinderopvang

Rechten, plichten & wetgeving

Besparen, bezuinigen & duurzaamheid

Armoede, low budget & bijstand

Sparen & beleggen

Verzekeringen

Algemeen/diversen
lijn groen oudersenzo

Er zijn diverse mogelijkheden van je kindje op te laten vangen als jij weer aan het werk gaat. Denk bijvoorbeeld aan een kinderdagverblijf, een gastoudergezin, oppas of een au-pair. Natuurlijk kun je ook gebruik maken van oma en opa, een goede vriendin of buurvrouw. Het is echter wel handig dat je ook met deze partijen goede afspraken maakt omtrent de kinderopvang, want je moet er wel goed op kunnen vertrouwen. Houd er rekening mee dat je voor opvang door vrienden en familie, geen kinderopvangtoeslag kunt krijgen. Behalve wanneer dit officieel aangemelde gastouders betreft.

BSO

Naast dagopvang bestaat er ook buitenschoolse opvang (BSO). Deze opvang is bedoeld voor schoolgaande kinderen. Je kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum of gastouder. Als dit centrum of gastouder is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), dan heb je mogelijk recht op kinderopvangtoeslag.

lijn groen oudersenzo
Hoe leer je je kinderen te sparen voor later?
lijn groen oudersenzo

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen:

Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of je onderhoudt uw kind in belangrijke mate;
Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Oppas in bijvoorbeeld een winkelcentrum is geen geregistreerde kinderopvang;
Je hebt een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau. Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar;
Jij en je toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
Je werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of je volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor je toeslagpartner.

Gaat je kind naar de kinderopvang maar heb je geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan kun je misschien een bijdrage krijgen van uw gemeente. Of je daarvoor in aanmerking komt wordt door uw gemeente bepaald. Dit kan per gemeente verschillen.

liefs Marion

Bronvermelding

Tekst: Marion Middendorp
Stockfoto: 123rf.com

lijn-groen-oudersenzo
BabyBaby