AVI-systeem: uitleg van het boekensysteem!

AVI is de afkorting van Analyse van Individualiseringsvormen. Het AVI-systeem biedt twee grote toepassingen: enerzijds de indeling van teksten naar moeilijkheidsgraad en anderzijds de bepaling van de leesvaardigheid. Het AVI systeem is inmiddels veranderd, voorheen waren er negen niveaus, inmiddels zijn dit er twaalf. Elk niveau stemt overeen met een bepaalde complexiteit in het woordgebruik en de zinsstructuur.

Waarom deze vernieuwing?

De huidige AVI-toetskaarten zijn meer dan 10 jaar oud, waardoor de teksten op de toetskaarten en de normering toe zijn aan een herijking. Cito en KPC Groep hebben besloten om samen te werken aan een AVI-vernieuwing. In de aanloop naar die vernieuwing vindt een aantal veranderingen plaats die we hieronder toelichten.

Uitleg huidige AVI-systeem

De nieuwe twaalf niveaus zijn gekoppeld aan de groepen in het basisonderwijs. Dat was voorheen niet het geval. De gebruikte nummers in de AVI-aanduiding staan voor de groep waarin het kind zit. Zit een kind in groep 6? Dan heb je in ieder geval een AVI nodig met een ‘6’ in de aanduiding. Maar aangezien er een groot verschil zit in het begin van groep 6 en het einde van groep 6, is hier nu ook een verschil in gemaakt. De letters duiden de periode aan. De E staat voor het ‘Einde’ van een leerjaar, de M staat voor het Midden van het leerjaar. Als een kind dus halverwege het leerjaar in groep 6 zit, dan past een boekje met de aanduiding AVI-M6 het beste bij zijn leesniveau. Zit een kind echter aan het einde van groep 4, dan is een boekje met de aanduiding AVI-E4 heel geschikt voor hem.

De twee uitzonderingen hierop AVI-Start (voor kinderen die net beginnen met lezen) en AVI-Plus (leesniveau boven het gemiddelde van leerlingen eind groep 7) spreken – met hun duidelijke naam – voor zich.
Met het nieuwe systeem kun je dus in één opslag zien welk boek voor een kind is geschikt en dat is wel zo makkelijk!

lijn groen oudersenzo
Uitleg van het AVI-systeem

AVI nieuw & oud

AVI NieuwAVI Oud
Start1
M3 (middengroep 3)1-2
E3 (eind groep 3)1-3
M4 (midden groep 4)3-4-5
E4 (eind groep 4)4-5-6
M5 (midden groep 5)5-6
E5 (eind groep 5)6-7-8
M6 (midden groep 6)7-8-9
E6 (eind groep 6)8-9
M7 (midden groep 7)8-9->9
E7 (eind groep 7)>9
Plus>9
liefs Marion

Meer informatie

Spannend naar school! Wat leert je kind in groep 1?
Word jij luizenpluizer of voorleesmoeder op de basisschool?
Heeft je kind moeite met leren lezen? Zo kun je helpen!
Je kind op speelse wijze slimmer maken tijdens de zomervakantie? Dat kan!
Je kind is dyslectisch. Wat nu?
Het belang van voorlezen
Tips voor een optimaal tien minuten gesprek
De dag van het kinderboek
Hoe kun je je kind helpen met zijn spreekbeurt?
De bijzonderen boeken van Mo’s Daughters
Nieuwe veilig leren lezen spellen sluiten aan op meest gebruikte leesmethode
Hoe oefen je begrijpend lezen? Tips & tricks!
Leren lezen in groep 3

Bronvermelding

Tekst: Marion Middendorp
Stockfoto: 123rf.com

BabyBaby

Een reactie

  • Hoe zit dat dan als je bijvoorbeeld tweedehands boeken of oudere boeken koopt. Ga je dan nog steeds van deze avi uit?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *