Je kind is dyslectisch. Wat nu?

Je kind is dyslectisch, en nu?

Je kind blijkt dyslectisch te zijn. Maar wat houdt dat nu eigenlijk in? Wat betekent het voor je kind? Wat kun je er aan doen? Wat kan school hierin betekenen? En hoe gaat dit verder na de basisschool?

Wat is dyslectisch?

Dyslexie is een verzamelnaam voor kinderen met ernstige moeite met lezen, schrijven en/of spellen. Er zit ook zeker verschil tussen de mate van dyslexie tussen het ene en het andere kind. Het komt er op neer dat mensen met dyslexie bepaalde informatie rondom taal minder snel op kunnen nemen. Hierdoor ontstaan problemen met bijvoorbeeld lezen en spellen. Omdat ze dus meer moeite moeten doen voor dezelfde stof kunnen ze in de problemen komen bij de uitleg van iets nieuws maar ook qua tijd bij toetsen en examens.

Hoe weet je of je kind dyslectisch is?

Dyslexie omvat diverse kenmerken. Deze kunnen zelfs al naar voren komen voordat ze naar school gaan. Je kind is immers ook al met taal bezig, zodra het begint te praten. Kenmerken kunnen zijn:

Erfelijkheid: in de familie komt dyslexie voor? Wees je hier dan van bewust!
De baby is trager in zijn ontwikkeling: hij gaat bijvoorbeeld later kruipen, lopen en praten
Zowel grove als fijne motoriek blijft achter bij leeftijdsgenoten
Dit zie je ook terug in bijvoorbeeld het knutselen of later in gym
Vaak zie je dyslectische kinderen de letters juist in spiegelschrift schrijven
Slecht handschrift
Duurt langer dan normaal tot een letter wordt herkend (klank)
Omdraaien van getallen en letters (dus de b en de d bijvoorbeeld)
Moeite met tafels leren
Ondertiteling is niet bij te houden
Niet weten wat ze eigenlijk lezen
Veel tijd kwijt aan huiswerk
Vaak zijn andere talen ook lastig voor ze

Meer kenmerken?

Wil je nog veel meer kenmerken zien? Kijk dan eens op de site van dyslexieweb! Kleine persoonlijke tip: staar je niet blind op deze kenmerken. Twee van mijn kinderen hebben dyslexie, maar ik herken maar een paar kenmerken. Heeft je kind moeite met het leren op taalgebied of met lezen? Praat erover met de leerkrachten en blijf bij je eigen gevoel! Het is mij zo uitgelegd dat als er een groot verschil zit tussen de ontwikkeling op taalniveau (of een deel ervan) en de overige leergebieden, er sprake kan zijn van dyslexie. Je kind zal altijd officieel getest moeten worden en kan niet zomaar het etiketje ‘dyslexie’ opgeplakt krijgen!

lijn groen oudersenzo
Je kind is dyslectisch. Wat nu?

Wat betekent dit voor je kind?

Is je kind getest dan heeft hij recht op hulpmiddelen en extra begeleiding. Buiten dat om is het natuurlijk vervelend om dit te hebben. Gelukkig is het onderwijs ondertussen er wel goed op ingesprongen, zodat je kind toch gewoon op zijn niveau les kan krijgen. Vroeger moesten kinderen met dyslexie immers genoegen nemen met een veel te laag opleidingsniveau! Geef je kind dan ook een positieve blik mee en vermijd om hem constant op zijn dyslexie te wijzen. Dat werkt allesbehalve motiverend!

Welke hulpmiddelen zijn er?

Grofweg zijn de hulpmiddelen onder te verdelen in twee groepen: compenserende hulpmiddelen en dispenserende hulpmiddelen. Het is vooral afhankelijk van de mate van dyslexie welke hulpmiddelen ingezet zullen worden. Compenserende hulpmiddelen zal het kind helpen bij het lezen en het spellen. Terwijl dispenserende hulpmiddelen eigenlijk geen hulpmiddel zijn om toch te kunnen lezen of spellen. Deze middelen zullen het kind helpen doordat taken of opdrachten verminderd worden. Uiteraard zal er goed overwogen moeten worden waarmee het kind geholpen wordt. Zomaar iets doen kan immers juist averechts werken op de ontwikkeling van het kind. Ook zal niet iedere school op dezelfde manier openstaan voor bepaalde hulpmiddelen. Voorbeelden van compenserende hulpmiddelen zijn:

Mogen werken met een laptop
Luisterboeken (lesstof)
Daisy speler
Dyslexie software

Schoolregels rondom dyslexie

Scholen hebben schoolregels (reglementen) hoe ze met bepaalde leerproblemen omgaan. En deze kunnen per school anders zijn. Daarnaast zijn er officiële protocollen rondom bijvoorbeeld het centrale examen. Regels die er kunnen zijn is de uitleg welke hulpmiddelen er wel en welke niet toegestaan worden, waar het kind van vrijgesteld mag worden (bijvoorbeeld voorlezen in de klas), de extra tijd die een dyslectisch kind kan krijgen bij toetsen enz. Ga je op zoek naar een middelbare school, vraag dan ook welke regels zij hanteren, zodat je weet dat je kind de begeleiding en mogelijkheden krijgt die het nodig heeft!

Dyslexiehulp

Een kind kan pas in aanmerking komen voor dyslexiebegeleiding welke vergoed wordt, als het een verklaring heeft. Deze begeleiding kan door een ambulant begeleider op school gegeven worden of buiten school om op een orthopedagogische praktijk. De regels welke kinderen hiervoor in aanmerking komen willen nog weleens aangescherpt worden. Komt je kind niet in aanmerking voor deze vergoeding? Maar heeft het wel degelijk problemen met lezen en schrijven (en dus net niet genoeg…)? Natuurlijk ben je altijd vrij om zelf hulp te zoeken en je kind zo te helpen. Helaas komt dit alleen wel op kosten van jezelf neer.

liefs Wil

Meer informatie

Je kind op speelse wijze slimmer maken tijdens de zomervakantie? Dat kan!
Uitleg van het AVI-systeem
Hoe oefen je begrijpend lezen? Tips & tricks!
Dyslexie, hoe ga je hiermee om?

Bronvermelding

Tekst: Wil Cats
Stockfoto: 123rf.com

#spon: Deze blog wordt je aangeboden door Opdidakt.nl.

BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *