Mijn puber heeft verkeerde vrienden! Wat nu?

Help! Mijn zoon/dochter heeft verkeerde vrienden

Dat vrienden hebben belangrijk is, dat zal iedere ouder wel weten. Veel sociale vaardigheden worden juist door vriendschappen aangeleerd. Waar het eerst nog vooral om spelen ging (maar ook daarmee wordt al geoefend met zaken als geven en nemen en voor jezelf opkomen), later komen er nog veel meer zaken bij. In de puberteit zijn juist die vriendschappen belangrijk en

Lees meer