Hyperemesis gravidarum – Ernstige vorm van misselijkheid

Hyperemesis Gravidarum - Ernstige vorm van misselijkheid

Als je last hebt van misselijkheid en overgeven in een extreme vorm, dan wordt dit Hyperemesis Gravidarum (HG) genoemd. Hyperemesis Gravidarum komt voor in ongeveer 0,5% tot 2% van de zwangerschappen en vrouwen met deze zwangerschapsziekte zijn nauwelijks in staat om nog iets van vocht of voedsel binnen te krijgen of te houden en moeten soms al van een slokje water overgeven. Een dergelijke extreme vorm van overgeven en misselijkheid leidt tot uitdroging, gewichtsverlies en andere complicaties. Vaak is een opname in het ziekenhuis onvermijdelijk.

Oorzaak Hyperemesis Gravidarum onbekend

HG vermindert of verdwijnt vaak voor 21 weken zwangerschap, maar in iets minder dan de helft van de gevallen duurt HG de hele zwangerschap. Hoe en waarom HG ontstaat is niet bekend, er is een veelvoud aan theorieën maar zeker weten doet men het niet. De behandeling van HG is daarom alleen symptomatisch, je krijgt een infuus tegen het uitdrogen, antimisselijkheid medicijnen tegen de misselijkheid en het overgeven en eventueel sondevoeding als je helemaal geen voedsel meer tot je kunt nemen.

Veel voorkomende symptomen Hyperemesis Gravidarum

Gewichtsverlies
Gewichtsverlies: soms tot wel 10% van het lichaamsgewicht.

Uitdroging
Uitdroging: dit kun je merken doordat je weinig meer plast en de urine vaak heel donker is, doordat je een droge mond en droge lippen krijgt en doordat je ketonen in je urine krijgt. Dit laatste kan de huisarts, verloskundige of gynaecoloog vaststellen met een simpele urinetest.

Overgevoelig
Gevoeligheid voor beweging, licht en geluid. Extreem sterke waarneming van geuren; dit leidt ook vaak tot overgeven.

Vermoeid
Extreme moeheid en zwakte. Duizeligheid en verwardheid.

Als je deze symptomen ervaart is het verstandig de huisarts of de verloskundige te bellen.

lijn groen oudersenzo
Hyperemesis Gravidarum

Onderzoek naar hyperemesis gravidarum

Hyperemesis gravidarum (HG) is extreme misselijkheid en overgeven in de zwangerschap. Over HG is helaas nog te weinig bekend. Er zijn veel theorieën, maar geen daarvan lijkt de waarheid te bevatten. De enige theorie waarvan we bijna zeker weten dat deze niet klopt is de theorie die aangeeft dat HG een een psychische oorzaak zou hebben. Onderzoeken die dit aangeven zijn over het algemeen oud en slecht opgezet.

Noors onderzoek

Uit Noors onderzoek (3) blijkt dat HG in 0,5% tot 3% van de zwangerschappen voorkomt. Resultaten uit onderzoek van historische data over de afgelopen 40 jaar van verschillende Noorse instituten laten dit zien. Uit dit onderzoek komt ook het opmerkelijke resultaat dat HG in Noorwegen niet bij alle bevolkingsgroepen even vaak voorkomt. Bij vrouwen die wonen in Noorwegen, maar geboren zijn in India of Sri Lanka komt HG bij 3,2% van zwangerschappen voor. Vrouwen die geboren zijn in Afrika (behalve Noord-Afrika) of Pakistan komt HG bij 3,1% en 2,1% van de zwangerschappen voor en bij vrouwen die in Noorwegen zelf, Noord-Amerika of West-Europa geboren waren kwam HG slechts in 0,9% van de zwangerschappen voor.

Lastig te verklaren

Het verschil in voorkomen van HG is lastig te verklaren, het is alleen gelukt om aan te geven waar het niet aan ligt: het verschil in voorkomen van HG kan niet verklaart worden uit socio-demografische kenmerken (burgerlijke staat, opleiding et cetera), verschillen in dieet of een geschiedenis van infecties.

Canada

In Canada doet de organisatie Motherisk onderzoek naar HG. Uit een klein onderzoek (4) onder 24 vrouwen blijkt dat een preventieve behandeling met het medicijn Diclectin© (pyridoxine en doxylamine) kan helpen om de ernst van de misselijkheid binnen de perken te houden. Alle 24 vrouwen in het onderzoek hadden in voorgaande zwangerschappen last van HG. In de experimentele groep werden de 12 vrouwen behandeld met Diclectin©, soms al voor conceptie maar in elk geval voor de 7e week van de zwangerschap en voor er symptomen van misselijkheid optraden. In de controle groep werden de 12 vrouwen volgens het normale protocol behandeld en pas als er symptomen van misselijkheid en overgeven optraden.

Niet verkrijgbaar

In de experimentele groep gaven 9 van de 12 vrouwen aan dat de ernst van hun symptomen was verminderd ten opzichte van hun vorige zwangerschappen. In de controle groep gaf slechts 1 vrouw aan de haar symptomen in ernst verminder waren. Een preventieve behandeling voor HG lijkt dus zin te hebben.
Motherisk gebruikt deze studie als basis voor een groter onderzoek om te bekijken of ook dan blijkt dat een preventieve behandeling met Diclectin© kan helpen om de symptomen van HG te verminderen. Diclectin© is helaas niet in Nederland verkrijgbaar, ook het component doxylamine is in Nederland niet verkrijgbaar.

Amerika

In Amerika is Marlena Fejzo van de Universiteit van Zuid Californië bezig met een onderzoek naar HG. Zij doet een studie naar de indentificatie van genen en risicofactoren bij HG. Deze studie is begonnen in 2007 en zal nog doorlopen tot 2012. Het identificeren van deze zaken zal leiden tot een beter begrip van de redenen van HG en is mogelijk zelfs een eerste stap in de richting van het ontwikkelen van een effectievere behandeling en misschien zelfs genezing van HG. Hooggespannen verwachtingen dus!

Wil je meer weten over HG, zoek je steun tijdens een zwangerschap met HG of wil met andere HG-patiënten praten over HG? Kijk dan op de website van Steunpunt Hyperemesis Gravidarum. Deze site biedt onder andere informatie over HG, ervaringsverhalen van vrouwen die HG hebben gehad en een forum waarin je met anderen kunt praten over HG.

(1) Munch S, Chicken or the egg? The biological-psychological controversy surrounding hyperemesis gravidarum. Soc Sci Med. 2002 Oct;55(7):1267-78.
(2) Simpson SW, Goodwin TM, Robins SB, Rizzo AA, Howes RA, Buckwalter DK, Buckwalter JG. Psychological factors and hyperemesis gravidarum. Journal of Womens Health and Gender Based Medicine 2001 Jun;10(5):471-7.
(3) Vikanes A, Grjibovski AM, Vangen S and Magnus P. (2008) Variations in prevalence of hyperemesis gravidarum by country of birth: A study of 900, 074 pregnancies in Norway 1967-2005. Scandinavian Journal of Public Health 36: 135-142.
(4) Koren ,G & Maltepe, C. (2004). Pre-emptive therapy for severe nausea and vomiting of pregnancy and hyperemesis gravidarum. Journal of Obstetric Gynaecology, 24, 530-533.

Meer informatie over Hyperemesis Gravidarum

Wil je meer lezen over HG, dan kun je de site van Steunpunt Hyperemesis Gravidarum bezoeken. Hier vind je ook ervaringsverhalen van vrouwen die HG hebben gehad en tips om een zwangerschap met HG draaglijker te maken.

Liefs Rosa

Meer informatie

Misselijk, een veelvoorkomend zwangerschapskwaaltje
De eerste zwangerschapssymptomen waaraan je kunt ontdekken dat je zwanger bent
De 5 meest gênante zwangerschapskwaaltjes
HELLP-syndroom. Wat is het en hoeveel kwaad kan het?
Zwangerschapshypertensie, verhoogde bloeddruk tijdens de zwangerschap

Bronvermelding

Tekst: Rosa Overbosch
Stockfoto: 123rf.com

BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *