Zo regel je het geboorteverlof en kort verzuimverlof

Geboorteverlof, waar heb je recht op?

Er bestaan allerlei regelingen op gebied van bevallingsverlof, geboorteverlof of zwangerschapsverlof. Ben jij van al die regelingen op de hoogte? Wanneer heb je er bijvoorbeeld recht op? Hoe lang duurt het? Welke gevolgen heeft het op je vrije dagen? Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk antwoorden voor je te vinden.

Geboorteverlof

Misschien goed te weten dat je werkgever het geboorteverlof niet mag weigeren. Je hebt er dus recht op. Hij mag het geboorteverlof ook niet van je normale vakantiedagen aftrekken. In je cao of in een regeling van je werkgever met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen andere afspraken staan. Er mogen alleen afspraken worden gemaakt over je extra vakantiedagen. Je hebt altijd recht op het wettelijke minimum aantal vakantiedagen. Dat aantal is vier maal het aantal dagen dat je in week werkt.

Hoe vraag ik geboorteverlof aan?

Je laat je werkgever zo snel mogelijk weten wanneer je geboorteverlof opneemt. Dit mag mondeling of schriftelijk, net wat jij prettig vindt. Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt de partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.
Tijdens je geboorteverlof betaalt je werkgever je loon door. In je cao of in een regeling van je werkgever met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen andere afspraken staan. Informeer hiernaar bij je werkgever.

Voor de bevalling zelf en het doen van aangifte van de geboorte hoef je geen geboorteverlof op te nemen. Je kunt hiervoor het zogenoemde ‘ander kort verzuimverlof’ opnemen. Dit kort verzuimverlof valt onder dezelfde regeling als het calamiteitenverlof. Je twee dagen geboorteverlof mag je hierop laten aansluiten.

lijn groen oudersenzo
Geboorteverlof

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020: 5 weken

Per 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt. Zij moeten het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. En zij moeten eerst het geboorteverlof van 1 week hebben opgenomen.

Ouderschapsverlof

Voor de verzorging van kinderen onder de acht jaar kun je ouderschapsverlof opnemen. Je kunt dit verlof laten aansluiten op het geboorteverlof.

Wanneer heb ik recht op geboorteverlof?

Als je werknemer bent en je echtgenote of partner is bevallen, dan had je sinds 1 januari 2019 recht op maximaal eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Dus werkte je partner 6 uur per dag, 5 dagen in de week dan kwam dat uit op 30 uur aan geboorteverlof. Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby vijf weken extra geboorteverlof krijgen. De verlofmogelijkheden voor partners worden zo fors verruimd, tot maximaal zes weken.

Kan mijn werkgever zorgverlof weigeren?

In de Wet arbeid en zorg (WAZO) is voor elke verlofvorm vastgelegd of je werkgever het zorgverlof mag weigeren en welk inkomen je tijdens het verlof heeft. Soms staan er afwijkende afspraken in een cao of regeling van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Deze regels gaan dan voor de wettelijke regels.

Ander verlof & vergoedingen

Adoptieverlof

Bij een adoptie ontvang je een uitkering ter hoogte van je salaris. Je werkgever kan dit verlof niet weigeren. Je hebt sinds 1 januari 2019 recht op maximaal 6 weken adoptieverlof of pleegzorgverlof.

Calamiteitenverlof

Bij calamiteitenverlof wordt je loon doorbetaald en je werkgever mag een redelijk verzoek niet weigeren.

Kortdurend zorgverlof

Je loon wordt tijdens zorgverlof doorbetaald, maar in de cao of regeling van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen afwijkende afspraken staan over het recht op dit verlof, de duur en de betaling. Je werkgever mag dit verlof weigeren als daardoor het bedrijf in grote problemen zou komen.

Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof is onbetaald verlof. Je werkgever mag dit verlof weigeren als daardoor het bedrijf in grote problemen zou komen.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is onbetaald verlof. Je werkgever mag niet weigeren als je volgens de standaardverdeling (50 procent werk, 50 procent verlof) verlof wilt opnemen. Een andere verdeling mag je werkgever wel weigeren, als dat grote problemen in het bedrijf zou opleveren.

Welke vormen van verlof zijn er?

Je kunt gebruik maken van verschillende vormen van zorgverlof, als je aan de voorwaarden voldoet:

zwangerschaps- en bevallingsverlof;
ouderschapsverlof;
kortdurend zorgverlof (tiendaags zorgverlof);
calamiteitenverlof;
adoptieverlof;
geboorteverlof;
langdurend zorgverlof;
levensloopregeling.

Deze regelingen zijn gebundeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO).

Wet arbeid en zorg en cao

Toch kunnen voor jou andere regels gelden dan de Wet arbeid en zorg. In cao’s kunnen afwijkende afspraken vastgelegd zijn. Ook kan je werkgever met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging andere afspraken over verlof maken. Die gelden dan boven de wettelijke regelingen.

Naast de verlofregelingen in de wet arbeid en zorg heb je als werknemer recht op doorbetaalde vakantiedagen.

liefs Marion

Meer informatie

Goed advies in je kraamweek: volg je gevoel!
Zorgverlof, rechten en plichten
5x zwangerschapsverlof, wat doe tijdens je zwangerschapsverlof
Zorgverlof, hoe zit het nu precies?
Vaders anno 2021 – Hoe betrokken zijn ze?

Bronvermelding

Tekst: Marion Middendorp
Stockfoto: 123rf.com

BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *