Adoptie, wat komt er bij kijken?

Adoptie, wat komt er bij kijken?

Besluiten jij en je partner over te gaan op het adopteren van een kindje? Dat is niet niks en je krijgt te maken met een adoptieprocedure, kosten en ga je een kindje adopteren in Nederland of in het buitenland? In dit artikel lees je wat er allemaal bij een adoptie komt kijken, zoals bijvoorbeeld welke voorwaarden eraan zitten om tot adoptie over te mogen gaan.

Wat is adoptie?

Adoptie is het aannemen van een kindje waar de biologische ouders niet meer voor kunnen zorgen. Adopteer je een kindje dan verdwijnt de familierechtelijke band met zijn of haar biologische ouders. Jij of jullie krijgen als adoptieouders alle rechten en plichten ten opzichte van het kindje. In de praktijk komt daar juridisch (en emotioneel) best veel bij kijken.

Voorwaarden adoptie Nederlands kind

Een adoptie is een zeer ingrijpende en emotionele beleving voor een kind. Vooral als het al wat ouder is. Je moet dan ook aan strenge eisen voldoen en kunt niet ‘zomaar ’een kindje adopteren. Voor het adopteren van een Nederlands kindje of bijvoorbeeld een kindje uit het buitenland zitten verschillende voorwaarden aan. Er worden echter voorwaarden gesteld aan je gezinssituatie, gezondheid en eventuele justitiële verleden. De raad van kinderbescherming doet onderzoek naar je gezin, familie, partner en sociale netwerk.

Wil je een kindje uit Nederland adopteren dan gelden de volgende algemene voorwaarden:

Belang van het kind

De allerbelangrijkste: de adoptie is ten alle tijden in het belang van het kind.

Minderjarig

Het kind is minderjarig. (Een kind van 12 jaar of ouder moet instemmen met adoptie.)

Grootouders

Grootouders mogen hun kleinkinderen niet adopteren.

Meerderjarig

Je moet meerderjarig zijn en ten minste 18 jaar ouder dan het kind dat je wilt adopteren.

1 jaar verzorgd

Je moet het kind tenminste 1 jaar hebben verzorgd en opgevoed, bijvoorbeeld als pleegouder, voogd of stiefouder.

lijn groen oudersenzo
Adoptie, wat komt er bij kijken?

Voorwaarden adoptie buitenlands kind

Ga je een kindje uit het buitenland adopteren, houd rekening met verschillende voorwaarden. Om aan de adoptieprocedure deel te kunnen nemen heb je een beginseltoestemming nodig. Een beginseltoestemming betekent dat je volgens de Nederlandse overheid geschikt bent om een buitenlands kindje te adopteren.  

Algemene voorwaarden adoptie buitenland:

Leeftijdsgrens

Op het moment dat je de aanvraag voor beginseltoestemming doet ben je nog geen 42 jaar. Soms kan er een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld als je ouder bent dan 42 en jonger dan 46.

Inzage JDS

Je moet toestemming geven voor inzage in het Justitieel Documentatiesysteem (JDS) Hierin staan overtredingen en misdrijven in geregistreerd.

Goede gezondheid

Je moet gezond zijn en een medische keuring laten doen.

Nederlander

Je moet in Nederland wonen.

Leeftijdsverschil moet kloppen

Het leeftijdsverschil tussen de oudste adoptieouder en het kindje mag niet groter zijn dan 40 jaar. Ook hier mag in geval van bijzondere omstandigheden een uitzondering worden gemaakt.

Verantwoordelijk voor de kosten

Vanaf het moment dat je vertrekt samen met je adoptiekindje naar Nederland ben je verplicht de kosten van verzorging en opvoeding op je te nemen

Voorwaarden land van herkomst

Het land waar het adoptiekindje vandaan komt, kan ook voorwaarden stellen aan adoptie. Bijvoorbeeld over gezondheid, leeftijd of inkomen.

Hoe werkt de adoptieprocedure?

Een adoptieprocedure kan een totale doorlooptijd van twee tot vijf jaar hebben, houd daar rekening mee! Er zijn een aantal stappen die je moet doorlopen, van aanvraag tot aankomst in het gezin.

1. Aanvraag indienen en toelating tot de procedure

Het begint allemaal met de aanvraag van een beginseltoestemming. Deze vraag je aan bij Stichting Adoptievoorzieningen. Zij toetsen of de ouders aan de voorwaarden voldoen om te worden toegelaten tot de procedure. Bij aanmelding ontvang je een BKA-nummer (Buitenlands Kind ter Adoptie) Dit BKA-nummer bepaalt de volgorde van behandeling van de aanvragen.

2. Informatiebijeenkomst

Deze drie uur durende bijeenkomst ontvang je informatie over de procedure en de adoptiepraktijk van de laatste jaren.

3. Voorlichtingsbijeenkomsten

Na afronding van de informatiebijeenkomst volgen vijf verplichte voorlichtingsbijeenkomsten. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende thema’s zoals: de biologische ouders, voorgeschiedenis van het kind, verlies en rouw, hechting, identiteit en loyaliteit en wensen en grenzen rond het te adopteren kind.

4. Gezinsonderzoek

De raad voor de Kinderbescherming voert een viertal gesprekken met de aanvrager(s) om de gezins- en leefsituatie te bekijken. Vervolgens wordt een rapport opgesteld.

5. Verlenen beginseltoestemming

De minister van Justitie besluit om wel of niet een beginseltoestemming te verlenen op basis van het gezinsrapport en het advies van de Raad voor de Kinderbescherming. Een beginseltoestemming is drie jaar geldig.

6. Bemiddeling kiezen

De instanties die mogen bemiddelen bij adoptie verzorgen en zoeken naar de meest geschikte ouders voor een kind dat voor adoptie in aanmerking komt.

7. Voorstel adoptiekind

Eindelijk krijg je als aspirant adoptieouders te horen dat er een match is gevonden tussen jou en een kindje. Je ontvangt allerlei informatie over het kindje. Verder krijg je bedenktijd voordat je definitief een besluit neemt.

8. Het kindje komt in je gezin

Eindelijk is het zover. Je mag je adoptiekindje in het land van herkomst gaan ophalen!

9. Je kindje aanmelden bij diverse instanties

Je kindje is in Nederland aangekomen. Hier moet er nog het een en ander geregeld worden. Je moet onder andere je kindje aanmelden bij de Afdeling Bevolking van de gemeente waar je woont

Kosten van adoptie

Tja, helaas is adoptie niet goedkoop. De kosten kunnen nogal uiteenlopen. Bemiddelingskosten zijn bijvoorbeeld afhankelijk van het land van herkomst. Je moet rekening houden met een bedrag tussen de 10.000 euro en 30.000 euro.

Liefs Sandra

Meer informatie

Hoe adopteer je een baby?
Hechtingsproblematiek, wanneer een veilige hechting niet lukt
Ongepland zwanger, wat zijn mijn opties?
Vruchtbaarheidsproblemen en een zwangerschapswens
Lesbisch of homostel en kinderwens
Vruchtbaarheidsproblemen, wat zijn de mogelijkheden?
Pleegzorg Nederland
Draagmoeder: Zij draagt een kind voor een ander

Bronvermelding

Tekst: Sandra Evers
Stockfoto: 123rf.com

BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *