Zorgverlof voor een ziek kind, hoe regel je dat?

In mijn mail ontvang ik het verzoek een artikel te schrijven over zorgverlof. “Lijkt me interessant, ik heb er geen ervaring mee en geen verstand van, dus het kan even duren”, reageer ik. Een dag later stuur ik weer een berichtje. ‘Ik neem even een paar dagen zorgverlof op, mijn dochtertje is ziek’. Met een smiley erachter. Ik doe dit werk thuis, wanneer het mij uitkomt.

Zorgverlof voor een ziek kind, hoe regel je dat?

Het zal je maar gebeuren

Maar het zal je gebeuren. Een drukke werkdag op het programma, vergadering, presentaties, afspraken. Eigenlijk zoals altijd. Je loopt de kamer van kindlief in om deze liefdevol wakker, en klaar voor de opvang, te maken. Maar bij de eerste kus voel je onraad. Ja hoor koorts! Je kijkt je partner aan. “Blijf jij thuis, of ik?” Hoeveel vrije dagen heeft ieder van jullie nog? Maar moet je altijd een vrije dag opnemen, of is zorgverlof ook een optie?

Let op

In dit artikel staat beschreven wat de richtlijnen omtrent zorgverlof van de overheid zijn. Raadpleeg echter altijd jouw eigen CAO of de regeling van de personeelsvertegenwoordiging, want de afspraken die hierin zijn opgenomen zijn bindend. Ook als dat voor jou minder gunstig uitvalt dan de richtlijnen van de overheid.

Zorgverlof voor ziek kind

Wanneer jouw kind(je) ziek is, heb je er recht op. Dit geldt voor:

Jouw eigen kind.
Het kind van jouw man, vrouw of geregistreerd partner.
Het kind van jouw partner waarmee je samenwoont.
Jouw pleegkind, wanneer dit pleegkind volgens de basisregistratie personen van de gemeente op hetzelfde adres woont als jij.

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof is maximaal twee keer het aantal uren dat je contractueel per week werkt op jaarbasis. Dus bij een (contractueel) veertigurige werkweek, heb je per jaar recht op 80 uur kortdurend zorgverlof. Het jaar gaat in op de eerste dag van het zorgverlof. Dus niet per contractjaar, of per kalenderjaar. Die twee weken hoeven niet aaneengesloten gebruikt te worden, maar het mag wel. Een keer drie dagen voor een griepje, en later nog eens vier dagen in verband met de waterpokken, mag. Zolang het maximum aantal uren maar niet overschreden wordt.

Betaling

De werkgever zal ten minste 70% van het loon doorbetalen tijdens het kortdurende zorgverlof. Zolang je hiermee niet onder het minimumloon uitkomt. Is 70% van het loon dus minder dan het minimumloon, moet het minimumloon worden uitbetaald. Maar ook hiervoor geldt dat afspraken in de CAO of de regeling van de personeelsvereniging bindend zijn.

Voorwaarden

Je moet daadwerkelijk zorg verlenen.
De zorg moet noodzakelijk zijn.
Jij moet degene zijn die de zorg moet geven.

Klinkt allemaal best logisch, maar betekent dus ook dat je voor een kind in het ziekenhuis geen zorgverlof krijgt, of hoeft te krijgen. Jouw kind krijgt dan de noodzakelijke zorg van artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis. Wanneer je kind uit het ziekenhuis ontslagen wordt en nog zorg nodig heeft, kan wel kortdurend zorgverlof worden opgenomen.

Aanvragen

Het aanvragen van kortdurend zorgverlof kan zowel mondeling als schriftelijk. De werkgever mag om bewijs vragen, maar mag het verlof alleen afwijzen indien het bedrijf door toekenning van het zorgverlof in ernstige problemen komt.

Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof is maximaal zes keer het aantal uren dat je contractueel per werkt op jaarbasis. Dus bij een (contractueel) veertigurige werkweek, heb je per jaar recht op 240 uur langdurend zorgverlof. Het jaar gaat ook hier in op de eerste dag van het verlof en telt dus niet per contract- of kalenderjaar. Dit verlof eindigt wanneer het aantal uren waarvoor er recht is op langdurig zorgverlof verbruikt is. Of wanneer de persoon die de zorg behoeft deze niet meer nodig heeft, of komt te overlijden.

Betaling

In tegenstelling tot bij kortdurend zorgverlof, wordt bij langdurend zorgverlof niet (gedeeltelijk) doorbetaald. Vakantieuren worden wel opgebouwd.

Voorwaarden

De zorgbehoevende moet levensbedreigend ziek zijn.
De zorgbehoevende moet langdurig ziek of hulpbehoevend zijn.
De zorgverlener moet daadwerkelijk zorg verlenen.
De zorgverlener moet de aangewezen persoon zijn om de zorg te verlenen..

Ook dit klinkt, net als bij korturend zorgverlof, best begrijpelijk. Maar ook nu geldt weer dat bij een ziek kind het ziekenhuis er dus geen recht is op zorgverlof. De noodzakelijke zorg wordt in dat geval namelijk verleend door de verpleegkundigen en de artsen.

Aanvragen

Minimaal twee weken voor het verlof ingaat, moet schriftelijk aanvraag worden gedaan. In de aanvraag dient de aanvrager aan te geven wat de reden is voor het zorgverlof, wie de persoon is die verzorging nodig heeft, het tijdstip, de omvang en de voorgenomen duur van het verlof dienen ook in de aanvraag opgenomen te worden. De werkgever dient binnen één werkdag te reageren en mag langdurend zorgverlof alleen weigeren indien het verlof van de werknemer het bedrijf in ernstige problemen brengt. Wel mag de werkgever om bewijs vragen.

Calamiteitenverlof

Waar zorgverlof, de naam zegt het ook al, alleen wordt toegekend indien de werknemer dient te zorgen voor een zieke in zijn nabije omgeving (in dit artikel voor zijn/haar kind) is calamiteitenverlof breder. Calamteitenverlof kan worden toegekend wanneer een werknemer per direct vrij moet hebben om een calamiteit op te lossen, of om actie te ondernemen zodat de calamiteit kan worden opgelost. Hierbij kan het gaan om brand in de woning van de werknemer, een auto die er op weg naar het werk mee ophoudt, maar ook om de eerste zorg/opvang te regelen voor een plotseling ziek geworden kind.

De duur van calimiteitenverlof

De duur van calamiteitenverlof is zolang als nodig is om de calamiteit te verhelpen. Dit kan per situatie verschillend zijn. Wanneer calamiteitenverlof wordt opgenomen in verband met een ziek kind, is het maximaal een dag. Als de werknemer langer zorg moet dragen voor het zieke kind, gaat op de tweede dag van het verlof het calamiteitenverlof over in kortdurend zorgverlof.

Betaling tijdens calamiteitenverlof

Bij calamiteitenverlof vindt, in principe (werderom tenzij er andere afspraken zijn in de CAO) gwone betaling plaats. De werkgever mag vragen of de werknemer instemt met het inzetten van vakantieuren voor de duur van het calamiteitenverlof, maar de werknemer is hier niet toe verplicht.

Aanvragen van calamiteitenverlof

Aanvragen van calamiteitenverlof is niet aan de orde. Een calamiteit kun je niet vooraf inplannen. Wel moet de werknemer de werkgever zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de calamiteit en de verwachte duur van het verlof. Een redelijk verzoek om calamiteiten verzoek moet gehonoreerd worden.

Liefs Linda

Meer informatie

Goed advies in je kraamweek: volg je gevoel!
Zorgverlof, rechten en plichten

Bronvermelding

Tekst: Linda van Schip
Stockfoto: 123rf.com

lijn-groen-oudersenzo
BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *