Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal

Een peuterspeelzaal is een wijkgerichte voorziening waar kinderen van twee tot vier jaar enkele dagdelen per week komen en die als eerste doel heeft ontspanning, ontmoeting en ontwikkeling.

Peuterspeelzaal is geen dagopvang

Een peuterspeelzaal is nadrukkelijk geen vorm van dagopvang. Peuterspeelzalen vervullen een belangrijke rol in de ontwikkeling van jonge kinderen. Vijftig tot zeventig procent van alle Nederlandse peuters (2- en 3-jarigen) gaat naar een peuterspeelzaal.

Organisaties

De organisaties die een peuterspeelzaal aanbieden zijn:

Organisaties die naast peuterspeelzaalwerk ook nog andere diensten aanbiedt, bijvoorbeeld een welzijnsorganisatie.
Een kinderopvangorganisatie.
Een onderwijsinstelling.
Organisaties met alleen peuterspeelzaalwerk, een zogenaamde zelfstandige organisatie voor peuterspeelzaalwerk.

Ruim tachtig procent van de organisaties voor peuterspeelzaalwerk wordt gesubsidieerd door gemeenten.

Verantwoordelijkheid peuterspeelzaal

Met de Welzijnswet 1994 is de verantwoordelijkheid voor de opvang van peuters in het peuterspeelzaalwerk gelegd bij de gemeenten. De meeste gemeenten laten toezicht houden op de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk, meestal door de GGD. De verantwoordelijkheid op rijksniveau ligt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

lijn donker geel oudersenzo
Peuterspeelzaal
lijn donker geel oudersenzo

Kwaliteit en het Landelijk Platform Peuterspeelzalen

In 2002 heeft de overheid besloten dat er landelijke regels moeten komen voor de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk, voor het toezicht op de naleving ervan en voor de toegankelijkheid van het peuterspeelzaalwerk. Kwaliteitseisen gaan vooral over de inrichting van de binnen en buitenruimte, de hygiëne, de veiligheid, de groepsgrootte, het aantal peuters per leidster, medezeggenschap van ouders, pedagogisch beleid en opleidingseisen aan het personeel.

kwaliteitseisen

Met de nieuwe regels zijn de kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen gelijk aan die van kinderopvang. Met subsidie van het ministerie van VWS voert het Landelijk Platform Peuterspeelzaalwerk (LPP) het project Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk uit.
Het Landelijk Platform Peuterspeelzalen (LPP) geeft informatie over peuterspeelzalen aan iedereen die met peuterspeelzalen te maken krijgt in de professionele sfeer. Het Landelijk Platform is hét kennisplatform van de praktijk van het peuterspeelzaalwerk.

Doel LPP

Het LPP heeft als doel:
Het verzamelen van kennis omtrent knelpunten op het terrein van peuterspeelzaalwerk.
Activeren van – en voorzien van informatie aan – bestaande organisaties op het gebied van peuterspeelzaalwerk en overheidsinstellingen.
Het organiseren of het meewerken aan het organiseren van bijeenkomsten op het gebied van peuterspeelzaalwerk.

Veiligheid van speeltoestellen en kinderbedden en -boxen

De regelgeving voor de veiligheid van speeltoestellen is vastgelegd in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Het besluit stelt eisen aan het ontwerp en de samenstelling van de toestellen. De Europese normen zijn in dit besluit verwerkt. Toestellen die niet voldoen aan de eisen mogen niet worden verhandeld of gebruikt.

Regelgeving

De regelgeving voor kinderbedden en kinderboxen staat in het Warenwetbesluit kinderbedden en -boxen. Aan enkele karakteristieke eigenschappen van deze bedden en boxen zoals ze gebruikt worden in de kinderopvang wordt volgens de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) onvoldoende aandacht besteed in het huidige besluit. De VWA adviseert de minister van VWS specifieke regelgeving te ontwikkelen voor kinderbedden en kinderboxen voor gebruik in de kinderopvang en het Warenwetbesluit aan te passen.

Klachten

Klachten over de veiligheid van speeltoestellen en kinderbedden en -boxen in een peuterspeelzaal kun je kwijt bij de Warenklachtenlijn, onderdeel van de Voedsel en Waren Autoriteit.

Liefs Marion

Meer informatie

Kinderopvang – Welke zijn er en wat mag je verwachten?
Kinderopvang en ziekte: wat zijn de regels?
Themapagina: Kinderopvang, kind en werk
Werkende ouders – Over schuldgevoel en praktische zaken
Dag van de leidsters – Heb jij vandaag iets extra’s meegenomen?
Kinderdagverblijf – Welke mogelijkheden zijn er?
Zwangerschapsverlof – Waar heb je recht op en hoe regel je het?
Werk en kind – Is carrière een sluipmoordenaar van ons kind?
Carrièrekeuze: Moeder – Over bewuste Thuisblijfmoeders
Zorgverlof, hoe zit het nou precies?
Au pair – Hoe regel je een goede voor je kinderen?
De risico’s van kinderdagopvang versus veilige hechting
Zorgverlof, rechten en plichten

Bronvermelding

Tekst: Marion Middendorp
Stockfoto: 123rf.com

lijn oudersenzo met hartje
BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *