Au pair, hoe kies je een goede voor je kinderen?

Au Pair - Hoe regel je een goede voor de kinderen?

Je komt afgepeigerd thuis van je werk en ploft neer op de bank. Je baas leek te denken dat je over twee paar handen beschikt en spreidde een sterk staaltje delegeren ten toon. Je naaste collega hield maar niet op met roddelen over Gerdy van de andere afdeling. Pff, wat een dag. Maar eenmaal thuis monter je op. De kinderen zijn in bad geweest, het huishouden is aan kant en het eten is bijna klaar, je lievelingsmaal nog wel. Ook vandaag heeft de au pair niet stilgezeten. Glimlachend staat ze in de pan te roeren, onderwijl een pakkend deuntje uit haar thuisland neuriënd. Wat een luxe.

Housemate from hell

Natuurlijk hoeft een au pair in huis niet altijd rozengeur en maneschijn te betekenen. Voor hetzelfde geld krijg je de housemate from hell. Maar als je weet wat je kunt verwachten en waar je op moet letten, kan een au pair een waardevolle toevoeging aan je gezin zijn.

Wat is een au pair?

Een au pair is een jong persoon die meehelpt met de opvang van kinderen terwijl hij of zij kennismaakt met het leven in een andere cultuur. Eventueel leert de au pair ook de taal van het gastland. Een au pair is een gelijkwaardig lid van het huishouden en wordt regelmatig betrokken in familieactiviteiten. Van een au pair mag je verwachten dat deze lichte huishoudelijke werkzaamheden voor zijn of haar rekening neemt. Dit zijn bezigheden als afwassen, de was doen, strijken, eenvoudige maaltijden bereiden, opruimen, huisdieren voeren en uitlaten, bedden opmaken en licht schoonmaakwerk zoals stoffen en stofzuigen.

Een au pair geen bediende! Hij of zij draagt geen uniform en volgt geen bevelen op. Ook voert een au pair geen werkzaamheden uit als tuinieren, ramen lappen, schrobben, de auto wassen en grote oppervlakten dweilen.

lijn groen oudersenzo
Au Pair, hoe kies je een goede voor je kinderen?

Regels van een au-pair bureau

De regels kunnen per au-pairbureau verschillen, maar voor bureaus die zijn aangesloten bij de Nederlandse Au Pair Organisatie (BONAPA) gelden altijd dezelfde. Zo mag een au pair niet jonger zijn dan 18 en niet ouder dan 26 en werkt hij of zij maximaal 30 uur per week, verdeeld over vijf dagen. Een werkdag bedraagt maximaal acht uur en de au pair mag niet meer dan drie avonden per week oppassen. De exacte werktijden worden door het gezin en de au pair onderling geregeld.

Zelfstandige kamer

Verder mag een au pair maximaal een aaneengesloten periode van twaalf maanden bij een gastgezin werken. Hij of zij krijgt de beschikking over een zelfstandige kamer met minimaal een raam, een bed en een bureau. Er bestaan geen minimum eisen aan een au pair qua opleiding, maar au-pairbureaus zijn wel verplicht zowel au pairs als gastgezinnen te (laten) screenen. Zo dienen au pairs een medische gezondheidsverklaring te overhandigen en minimaal twee referenties, die ook daadwerkelijk worden onderzocht.

Waarom een branchorganisatie voor Au-pairbureaus?

Sommige au-pairbureaus zijn aangesloten bij de BONAPA en anderen niet. Wat houdt dat nu eigenlijk precies in, als een bureau is aangesloten bij een van beide?
De BONAPA is de enige Nederlandse brancheorganisatie voor au-pairbureaus. De IAPA werkt internationaal.

Keurmerk

Eigenlijk kun je het lidmaatschap van een au-pairbureau van de BONAPA of IAPA zien als een soort keurmerk. Een bureau moet namelijk voldoen aan bepaalde toelatingseisen alvorens het zich lid mag noemen. De overkoepelende organisatie draagt zorg voor uniformiteit en standaard normen. De belangenbehartiging van zowel au pair als gastgezin staat voorop. De organisatie is onafhankelijk en waarborgt een correcte werkwijze van ieder aangesloten au-pairbureau. Een extra garantie voor gastgezinnen en au pairs dus.

Onaangename verassingen

Een bureau dat niet is aangesloten bij de BONAPA of IAPA is natuurlijk niet automatisch malafide. Het kan nog steeds een heel goed bureau zijn. Informeer wel goed naar de regels en hoe er wordt omgesprongen met eventuele conflicten. Zorg dat je niet voor onaangename verassingen komt te staan. Let ten slotte goed op de kosten en BTW: het verschilt per bureau hoe hoog de kosten zijn en of de bedragen inclusief of exclusief BTW zijn!

Kosten au pair

Per maand krijgt een au pair die via een BONAPA-lid werkt minimaal € 300,- en maximaal € 340,- zakgeld. Het exacte bedrag wordt bepaald door het au-pairbureau. Ook bijkomende zaken als een verzekering tegen medische kosten en ziektekosten, de reis van en naar het thuisland en eventuele cursusgelden komen voor rekening van het gastgezin. Als de au pair een visum nodig heeft, dient het gastgezin dit aan te vragen en te betalen.

Reiskosten

Over de vergoeding van reiskosten in Nederland maken de au pair en het gastgezin doorgaans zelf afspraken. Hetzelfde geldt voor een eventuele vergoeding van telefoonkosten die de au pair maakt. Tot slot draagt het gastgezin zorg voor kost en inwoning van de au pair.

Voor- en nadelen au pair

Een au pair in huis kan voor beide partijen een leuk en leerzaam alternatief zijn voor reguliere kinderopvang. Misschien sluit je wel een nieuwe vriendschap. Omdat de au pair je wat huishoudelijke taken uit handen neemt, houd je meer tijd over voor jezelf, je kinderen en je partner. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het klikt, want je hebt toch zomaar opeens een vreemde in huis. Ook al zal de au pair zich in de vrije uren vaak terugtrekken op de eigen kamer of er buitenshuis op uit trekken: een gedeelte van je privacy ben je kwijt.

Flexibele oppas

Daar staat natuurlijk wel weer tegenover dat je over een flexibele oppas beschikt, die een stuk goedkoper is dan vele andere vormen van kinderopvang. Zeker als je meerdere kinderen hebt. En dat ook nog eens in je eigen huis, in de eigen omgeving van je kinderen. Maar lang niet alle au pairs zijn ervoor opgeleid om kinderen op te vangen. Ook kunnen veel au pairs geen EHBO verlenen. En zit er een maximum aan het aantal uren dat je een beroep kunt doen op de au pair.

Emotionele steun

Als je au pair erg jong is, een tiener nog, kan hij of zij extra emotionele steun vergen. Het is tenslotte een behoorlijke stap voor een jong iemand om een jaar naar het buitenland te trekken. Wel is het voor alle partijen interessant om iets op te steken over een andere cultuur. En in veruit de meeste gevallen is de voertaal Engels, waardoor zowel jij als je kinderen gedegen oefening in het Engels krijgen.

Taalachterstand?

De meningen over de invloed die de au pair heeft op de beheersing van de Nederlandse taal bij kinderen zijn verdeeld. Zo werd in Bloemendaal geopperd dat jonge kinderen een flinke taalachterstand oplopen en dat hun grammatica aan alle kanten rammelt. Maar anderen nuanceren dit en geven aan dat het alleen problemen zou kunnen geven bij kinderen die in aanleg al een taalzwakte hebben. Voorts zou wetenschappelijk onderzoek hebben aangetoond dat als er tijdens de lagere-schoolperiode al sprake is van een achterstand, deze zich op de lange termijn vanzelf corrigeert. De waarheid? Die ligt vast ergens in het midden. En uiteraard heb je daar als ouder zelf ook de nodige invloed op.

Als het niet klikt

Hoewel in veruit de meeste gevallen beide partijen vol goede bedoelingen aan hun overeenkomst beginnen, kan het toch gebeuren dat het gewoon echt niet klikt. En dan? Gelukkig is het in zo’n geval zelden nodig de overeengekomen periode dan maar “uit te zingen”. Voor au-pairbureaus die zijn aangesloten bij de BONAPA geldt dat zij eerst alles in het werk zullen stellen om de voorkomende problemen op te lossen. Zijn de problemen onoverkomelijk, dan zal het au-pairbureau proberen de au pair te herplaatsen. Mocht dit niet lukken, dan zijn de kosten van de terugreis naar het land van herkomst van de au pair voor rekening van de partij die de samenwerking heeft beëindigd.

Liefs Helen

Meer informatie

Een professionele nanny in huis
Wist je dat een au pair helemaal niet duur is?
Au-pair bij BN’ers: Luxe diners en goedkope versierpogingen
Kinderopvang, wat valt er te kiezen?
Kinderopvang, welke mogelijkheden zijn er?
Hij bedroog me met de oppas

Bronvermelding

Tekst: Helen Engelbarts
Stockfoto: 123rf.com

BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *