Alimentatie: hoe is dat geregeld?

Het ondenkbare doet zich voor: jij en je partner gaan uit elkaar, na jaren samenleven én twee kinderen. Maar je bent nog steeds sámen verantwoordelijk voor deze kinderen. Met alimentatie voor de kinderen wordt de financiële kant van deze zorgplicht geregeld. En als jullie getrouwd zijn geweest of een geregistreerd partnerschap hadden, kan het zijn dat je bovendien recht hebt op partneralimentatie.

Alimentatie

Kinderalimentatie

Ook als jullie niet getrouwd zijn geweest houden jullie beiden een zorgplicht voor de kinderen wanneer jullie uit elkaar gaan. Zelfs als jullie niet eens een relatie hadden; als ouder ben je verantwoordelijk voor de zorg van je kind! De onderhoudsplicht voor kinderen heet kinderalimentatie en loopt door tot kinderen 21 jaar zijn.

Bedrag bepalen

In goed overleg kun je proberen samen een reëel bedrag vast te stellen voor de kinderalimentatie. Het uitgangspunt hierbij is dat de situatie van het kind zo min mogelijk achteruit gaat na de scheiding. Door samen overzicht te krijgen van de financiën kunnen jullie in goed overleg op zoek naar het bedrag dat de meest verdienende (ex)partner aan de minst verdienende (ex)partner zou moeten betalen om in de kosten van het kind te voorzien. Een online rekentool kan hierbij helpen. De afspraken leg je vast in een ouderschapsplan.

Maar het is behoorlijk lastig om een goede berekening van te maken. Want wat heeft een kind precies nodig? Welke schulden behoren wie toe? Wat is de draagkracht van beide partijen? Hoe zit het met een kindgebonden budget? Veel mensen kiezen er daarom voor om een onafhankelijke berekening te laten maken door een specialist. Vaak bepaalt een advocaat of mediator voor (en met) jullie wat de beste verdeling is, en welke afspraken op papier gezet worden. Ook de voogdij en ouderschapsregeling worden in veel gevallen door een mediator of advocaat opgesteld, omdat het moeilijk is hier zonder bemiddelaar uit te komen.

Wijzigen

Stel dat jouw ex-partner een betere baan krijgt en jij juist moeite hebt om de eindjes aan elkaar te knopen. Dan kan het wenselijk zijn om het kinderalimentatiebedrag aan te passen. Dit is ook bijvoorbeeld het geval wanneer een van jullie hertrouwt. Nieuwe afspraken maken kan wederom in goed overleg met je ex-partner. Als dit niet lukt, kan alleen de recht de kinderalimentatie aanpassen.

Partneralimentatie

Als er ná het bepalen van de kinderalimentatie nog financiële ruimte overblijft voor de zorgplicht naar de partner toe, kan een partneralimentatie worden overeengekomen. Dit gaat alleen op als je getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap had. Van partneralimentatie is sprake wanneer jullie inkomens veel van elkaar verschillen, bijvoorbeeld omdat jij thuis bleef bij de kinderen. Je kunt hier alleen aanspraak op maken als je zelf niet in staat bent om in je levensonderhoud te voorzien.

De vraag is natuurlijk: waar ligt deze grens? Die is voor iedereen anders, en daarom wordt uitgegaan van de behoefte: de huwelijkse welstand, ofwel hoe je leefde tijdens het huwelijk. Vervolgens is het de vraag of jouw partner wél in staat is jouw financieel te ondersteunen met partneralimentatie. Dit hangt af van zijn of haar draagkracht.

Hoelang?

Vanaf begin 2020 gaat een nieuwe wet in die bepaalt dat aan de minder verdienende ex-partner vanaf het moment van echtscheiding de helft van het aantal huwelijksjaren partneralimentatie betaalt moet worden; en dat maximaal 5 jaar. Nu is dat nog maximaal 12 jaar, of zolang als de huwelijkse periode duurde. Partneralimentatie stopt zodra je zelf weer genoeg inkomsten hebt om van te leven, of je gaat samenwonen of trouwen met een andere partner.

Ex-partner wil niet betalen

Heb je recht op kinderalimentatie en/of partneralimentatie, maar weigert je ex-partner te betalen? Gelukkig bestaat ook daar hulp voor. Je kunt dan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen. Zij innen de alimentatie en betalen jou daarmee. Indien nodig legt het LBIO beslag op salaris, uitkeringen of inboedel. Vaak hoeft het echter niet zover te komen en komen de betalingen na ingrijpen van het LBIO snel weer op gang.

Liefs Irene

Meer informatie

Wat komt er kijken bij een scheiding?
Scheiding. Hoe regel je dit zorgvuldig voor de kinderen?
Co-ouderschap. Hoe werkt dat?
Wat is het ouderschapsplan?
Dag van de scheiding
Zo regel je het geregistreerd partnerschap met een niet-Nederlander
Partneralimentatie, is dat allemaal in kannen en kruiken?

Bronvermelding

Tekst: Irène Storm
© afbeelding: 123rf.com

lijn-groen-oudersenzo
BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *