Wat is een ouderschapsplan? En wanneer stel je die op?

Wat is een ouderschapsplan?

Als je als ouders besluit uit elkaar te gaan dan is het sinds 1 maart 2009 verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Waar moet je op letten? Wat moet er in vastgelegd worden, wat zijn de kosten en wie kan het voor je doen?

Wat is een ouderschapsplan?

Het ouderschapsplan is een regeling waarin ouders die uit elkaar gaan (denk aan een scheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap), afspraken maken over hun minderjarige kinderen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Zorgregeling of omgangsregeling

De zorg- of omgangsregeling is onderdeel van het ouderschapsplan. Ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag spreken een zorgregeling af. Deze regeling bevat afspraken over hoe ouders de zorgtaken en opvoedingstaken verdelen.
Als één ouder gezag heeft, spreken de ouders een omgangsregeling af. De ouder zonder gezag is niet verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van het kind, maar heeft wel het recht om zijn kind te zien.

Ouderschapsplan opstellen

Ouders kunnen samen een ouderschapsplan opstellen. In sommige gevallen kun je deze samen online opstellen. Wanneer je er met elkaar niet uitkomt, kun je gebruik maken van een mediator. Op de site van Rechtwijzer vind je heel veel informatie over goede bemiddeling bij het opstellen van een ouderschapsplan en de kosten.

lijn groen oudersenzo
Wat is een ouderschapsplan?

Wat moet er allemaal in een ouderschapsplan staan als dit wordt opgemaakt?

In een ouderschapsplan staan alle zaken die de kinderen aangaan. Deze moeten van tevoren zo goed mogelijk geregeld zijn. Denk hierbij aan waar de kinderen komen te wonen, hoe vaak ze bij de ene ouder zijn en hoe vaak bij de ander, wie ze verzorgt, waar ze verblijven, de sportactiviteiten, de medische zorg en de vakantieverdeling tussen de ouders. Denk ook aan hoe het vieren van de verjaardag gedaan wordt, allerhande geldzaken, hoe vaak de ouders elkaar informeren over welke zaken, wie de kinderen van school haalt en brengt en niet te vergeten de kinderalimentatie.

Minimaal moet de verdeling van zorgtaken en opvoedingstaken en het recht en de verplichting tot omgang met het kind, de kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen en de wijze waarop jullie, als ouders, elkaar informeren en overleggen over belangrijke zaken van de kinderen. Het is ook wenselijk dat de kinderen een bijdrage hebben bij het maken van het ouderschapsplan.

Consequenties bij het niet naleven van een ouderschapsplan

De rechter zal als er kinderen betrokken zijn bij de scheiding de ontbinding van het huwelijk niet uitspreken als er geen ouderschapsplan ligt. De rechter zal dan een mediator aanwijzen die zal gaan bemiddelen tussen de beide ouders. Het is nu eenmaal een verplichting om een goed ouderschapsplan te maken. Je bent na het maken van het ouderschapsplan ook verplicht om de gemaakte afspraken over de kinderen na te komen. Worden de afspraken niet nagekomen dan kan de andere ouder naar de rechter stappen om dit af te dwingen of een boete op te leggen.

Bij alle overwegingen moet het belang en het welzijn van het kind voorop staan in de keuzes die gemaakt worden. Haal geen oude koeien uit de sloot en beperk je tot het bespreken van de opvoeding, zoals in het plan vastgelegd. Houd je ook stipt aan het ouderschapsplan om onenigheid te voorkomen, zelfs als de andere ouder dit niet doet. Houd het belang van de kinderen in je achterhoofd als je met je ex-partner spreekt. Vaak is het komen tot goede afspraken en een succesvolle omgang een kwestie van geven en nemen.

Ervaring uit de praktijk

Een moeder (41) deelt met ons haar ervaring over het opstellen van een ouderschapsplan:

“Ik ben afgelopen jaar gescheiden. Via mijn advocaat had ik een voorbeeld convenant gekregen. Ik heb deze aangepast met onze eigen persoonlijke gegevens. Het meeste werk zit eigenlijk in de verdeling van feestdagen, verjaardagen en vakanties.
In mijn geval heb ik het ouderschapsplan gemaakt. Samen met mijn advocaat heb ik hem doorgenomen en vervolgens is dat plan naar mijn ex gestuurd. Die heeft er vervolgens nooit op gereageerd.

Mijn oudste is bijna 13 en hij kreeg van de kinderrechter een brief met daarin een hele duidelijke uitleg over waarom hij een brief kreeg en wat er van hem werd verwacht. Vervolgens had hij de keuze om middels een brief te reageren of een gesprek met de kinderrechter aan te gaan. Het werd allemaal in hele duidelijke, begrijpelijke taal uitgelegd. Mijn zoon wilde vervolgens weten hoe het ouderschapsplan er uit zag. Dat heb ik vervolgens samen met hem doorgenomen.

Tijdens de zitting bij de kinderrechter bleek mijn ex wel commentaar te hebben op het ouderschapsplan. Op dat moment bleek dat ook de vertegenwoordiger van de raad voor de kinderbescherming een belangrijke stem heeft.
Naar mijn mening is het zo dat je een ouderschapsplan net zo uitgebreid of specifiek kan maken als je zelf wilt, afhankelijk van de wijze waarop je nog met je ex kunt communiceren. Hoe moeizamer dat verloopt hoe meer de behoefte er is om zoveel mogelijk duidelijk vast te leggen in het ouderschapsplan”.

lijn groen oudersenzo

Een andere moeder (39) deelt ook haar ervaring met ons over het ouderschapsplan:

“We hebben het ouderschapsplan opgezet met de hulp van een mediator die ook de technische scheiding regelde. Ze was dus mediator en advocaat. Het maken van het ouderschapsplan hebben we gedaan aan de hand van een voorbeeld dat zij ons heeft gegeven. Daarnaast heb ik nog advies gevraagd bij een aantal andere mensen, die ook een ouderschapsplan hadden gemaakt. Dan weet je wat beter waar je op moet letten. De scheiding en alle emoties die daarbij komen kijken zijn al zwaar genoeg in die periode. De mediator is dus de enige die we hebben ingeschakeld. Kosten zijn inkomensafhankelijk. In mijn geval was dat € 0,-. Mijn ex heeft wel rond de € 800,- betaald.

Onze dochter was ten tijde dat dit speelde nog erg jong. Drie jaar om precies te zijn toen de scheiding werd uitgesproken. Zij heeft geen stem gehad, behalve twee ouders die er samen uit wilden komen en haar belang voorop hadden staan. Wat je merkt tijdens het maken van het plan is dat de verschillen en moeilijkheden die je in je huwelijk bent tegengekomen ook in dit proces doorwerken. Vooral de verschillen die wij hadden over haar opvoeding en hoe we in het leven staan kwamen naar voren. Wij zijn er gelukkig redelijk snel doorheen gefietst en zijn tevreden over het plan.

Naderhand merk je dat het niet zoveel uitmaakt wat er in dat plan staat. Dat is bijna al verouderd en achterhaald wanneer je er de eerste keer naar kijkt. Vooral aspecten over verdeling in tijd kwamen naar voren. Verjaardagen, familiebezoeken, wat te doen als een van de twee overlijdt. Wat te doen met cadeaus, school, overlegmomenten. Voor de toekomst is het voor ons een leidraad die we tot nog toe niet nodig hebben gehad. Het overleg dat we hebben en de manier waarop we met elkaar omgaan zijn voor nu de belangrijkste uitgangspunten naast haar belang en wat ze zelf begint aan te geven.”

Goede afspraken

Een algemeen gegeven blijft dat het belangrijk is om “on speaking terms” met elkaar te zijn om tot goede afspraken te komen. Vaak is dit lastig, omdat uit elkaar gaan een hoop emoties met zich meebrengt. Probeer als ouder je verantwoordelijkheid te nemen en de wensen en belangen van je kind(eren) voorop te zetten. Wanneer dit niet lukt, maak er geen gevecht van, maar zoek hulp van buitenaf.

liefs Marion

Meer informatie

Een goede relatie komt niet vanzelf
Niet gelukkig in je relatie, maar wel samen kinderen. Wat nu?
Scheiding. Hoe regel je dit zorgvuldig voor de kinderen?
Hij bedroog me met de oppas
Dag van de scheiding
Samen door een relatiedip
Alimentatie, hoe is het geregeld?
Bij elkaar blijven voor de kinderen
Partneralimentatie, is dat allemaal in kannen en kruiken?

Bronvermelding

Tekst: Marion Middendorp
Stockfoto: 123rf.com

BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *