Wanneer is er sprake van ADHD?

ADHD

In spannende tijden is je zoontje onhoudbaar, springt op en neer op de bank, gilt en wordt snel boos. Volgens zijn juffrouw kan hij zich erg moeilijk concentreren op school. Je merkt zelf ook dat hij moeite heeft met stilzitten. Je moeder riep eens voor de grap dat hij vast ADHD heeft. Vertwijfeld vraag je je af of jullie opvoeding gefaald heeft of dat er iets anders aan de hand is.

Betekenis ADHD

Het is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder, oftewel een aandachts- en concentratiestoornis met of zonder hyperactiviteit. Veel mensen denken dat kinderen met ADHD hyperactief zijn, maar ook opvallend rustig kan een kenmerk zijn, tezamen met andere kenmerken. Officieel zijn er drie typen gedefinieerd:

1 – met vooral aandacht- en concentratieproblemen (vaak aangeduid met ADD);
2 – met vooral hyperactiviteit en impulsiviteit;
3 – een combinatie van type 1 en 2 (dit type komt het meeste voor).

Hoe het zich uit bij een kind

Bij kinderen uit het zich voornamelijk in moeite om hun aandacht ergens bij te houden en geconcentreerd te blijven. Ze worden snel afgeleid door prikkels uit hun omgeving die harder binnenkomen dan bij kinderen zonder ADHD. Waar een ander kind zijn aandacht kan richten op de juf die iets uitlegt, kan een ADHD-kind extra geprikkeld worden door kinderstemmen op de gang, een opvallende trui van het meisje dat naast hem zit en een vlinder die langs het raam vliegt. Daarnaast kunnen kinderen met ADHD erg impulsief handelen, eerst doen en dan denken. Kinderen die last hebben van hyperactiviteit, zijn zeer bewegelijk en hebben moeite met stilzitten en rustig zijn. Dit kost hen enorm veel moeite en energie.

lijn groen oudersenzo
Wanneer is er sprake van ADHD?

Verschil tussen jongens en meisjes

Het wordt vaker bij jongens dan bij meisjes vastgesteld in een verhouding van 3 tot 1. Er zijn deskundigen die zich afvragen of dat mogelijk komt doordat de symptomen bij meisjes vaak anders zijn en ADHD daarmee minder snel wordt herkend. Jongens met ADHD zijn vaak impulsief, hyperactief en vertonen vaker gedragsproblemen. Meisjes kampen vaker met het ADD type waardoor onoplettendheid en moeite om de aandacht vast te houden veelal geuit wordt in dromerig gedrag.

De vaststelling

De oorzaak is nog niet onomstotelijk vastgesteld. Volgens recent onderzoek heeft iemand met ADHD een neurobiologiosche stoornis in de hersenen. Toch is het niet vast te stellen door lichamelijk onderzoek te verrichten of bloedtesten uit te voeren. Een arts stelt een diagnose over het algemeen aan de hand van informatie die verkregen is via de ouders, leerkrachten en anderen die dicht bij het kind staan. Er is een classificatiesysteem opgesteld met diverse criteria die bepalen of iemand aan ADHD leidt.

Erfelijkheid

De oorzaak is nog niet onomstotelijk vastgesteld. Volgens recent onderzoek heeft iemand met ADHD een neurobiologische stoornis in de hersenen. Toch is het niet vast te stellen door lichamelijk onderzoek te verrichten of bloedtesten uit te voeren. Een arts stelt een diagnose over het algemeen aan de hand van informatie die verkregen is via de ouders, leerkrachten en anderen die dicht bij het kind staan. Er is een classificatiesysteem opgesteld met diverse criteria die bepalen of iemand aan ADHD lijdt.

De behandeling

Het is niet te genezen, wel te beïnvloeden. Medicijnen kunnen helpen de symptomen te verminderen en een persoonlijk behandelplan kan zorgen voor de structuur en regelmaat waar een kind behoefte aan heeft. Het meest bekend is waarschijnlijk Ritalin, een stimulerend medicijn dat mensen met ADHD helpt om zich beter te kunnen concentreren. Belangrijk is tevens de leefomgeving en persoonlijke behandeling van een kind met ADHD. Structuur en regelmaat zijn van groot belang, evenals de ruimte om op gezette tijden te ontladen om energie kwijt te kunnen. Er bestaan speciale cursussen gedragstherapie voor zowel ouders als kinderen.

Is ADHD een ‘modeziekte’?

Het etiketje ADHD lijkt veel vaker opgeplakt te worden dan vroeger, drukke kinderen worden voor de grap uitgemaakt voor ADHD’er. Is het niet gewoon een gemakkelijke manier om een ongestructureerde opvoeding te verbloemen? Natuurlijk waren er vroeger ook drukke kinderen, alleen was er destijds nauwelijks iets over bekend en werden deze kinderen als lastig, vervelend en druk bestempeld. Vandaag de dag is er veel onderzoek gedaan, wordt er volop over gesproken en gepubliceerd waardoor de mogelijkheid van ADHD sneller opgemerkt wordt.

Liefs Petra

Meer informatie


Hyperactief? Zo ga je goed om met overprikkeling en hyperactiviteit!

ADHD, hoe haal je het uit je hoofd?
Nieuwetijdskinderen, ADHD en autisme

Bronvermelding

Tekst: Petra Verkaik
Stockfoto: 123rf.com

BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *