Noodopvang voor kinderopvang opnieuw verlengd

Noodopvang voor de kinderopvang opnieuw verlengd

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de kinderopvang en het basisonderwijs gesloten blijven tot en met 7 februari 2021. Er wordt voor de kinderopvang en het basisonderwijs onderzocht of zij wellicht eerder weer geheel open kunnen. Mogelijk vanaf 25 januari.

Cruciale beroepen

Het is van belang dat ouders met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven. Dan is het belangrijk der er voor de kinderen een veilige en vertrouwde plek is. Kinderen in een kwetsbare positie en kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen daarom ook de komende weken terecht in de noodopvang. Zij kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang.

Het uitgangspunt is dat er recht is op noodopvang als tenminste één ouder een cruciaal beroep uitoefent. De oproep aan ouders is om zorgvuldig af te wegen of hun functie binnen de cruciale beroepsgroepen valt én of ze de opvang nodig hebben of dat ze het zelf kunnen opvangen. Op werkgevers wordt een beroep gedaan om ervoor te zorgen dat werknemers die thuis kunnen werken dat ook daadwerkelijk doen. Hen wordt gevraagd om zoveel mogelijk rekening te houden met de lastige omstandigheden waarin ouders van jonge kinderen verkeren doordat zij werk, zorg en begeleiding van de kinderen combineren.

lijn groen oudersenzo
Noodopvang voor de kinderopvang wordt verder verlengd

Contacten beperken

Het doel van de sluiting van de kinderopvang is om zo veel mogelijk contacten en niet essentiële reisbewegingen van volwassenen te voorkomen, zodat het aantal besmettingen daalt. Het uitgangspunt is dus niet om zo veel mogelijk groepen dicht te houden, maar dat iedereen op de juiste plek zit en dat de ouders met cruciale beroepen door kunnen werken. De gastouderopvang is open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Britse variant

Er volgt op korte termijn een advies van het OMT over de effecten van de Britse variant van het coronavirus op kinderen. Aan de hand van dit advies beslist het kabinet of de kinderopvang en het basisonderwijs wellicht eerder weer geheel open kunnen, mogelijk vanaf 25 januari.

Tegemoetkoming

Het blijft van belang dat ouders de factuur voor de kinderopvang door blijven betalen. De kinderopvangtoeslag en de tegemoetkoming van de eigen bijdrage voor ouders blijven doorlopen met de verlenging van de sluiting. Ouders hoeven vanwege de sluiting hun kinderopvangtoeslag niet aan te passen. Wel is het belangrijk dat ouders hun reguliere kinderopvangtoeslaggegevens altijd actueel houden.

Rijksoverheid

Meer informatie

Ouders en kinderen betalen een hoge prijs
De impact van de Corona maatregelen op onze kinderen
Hoe houd je de kids en jezelf positief tijdens Corona
Hoe houd je de kids/pubers happy met al die maatregelen?
Thuisschool, vijf tips om het leuker te maken
Spelen in Coronatijd
Hoe vier in de verjaardag van mijn kind tijdens Corona?
Scholen sluiten vanaf 16 december opnieuw hun deuren

Bronvermelding

Tekst: Rijksoverheid
Stockfoto: 123rf.com

BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *