Hoe introduceer je als jonge ouder, de herverdeling van taken?

Traditioneel gezien viel de zorg voor het huishouden en de kinderen vaak op de schouders van de moeder, terwijl de vader de rol van de kostwinner op zich nam. Echter, tijden veranderen en er is een groeiende beweging richting meer gelijkheid en flexibiliteit in de rolverdeling tussen ouders. Maar als een bepaalde rolverdeling er toch is ingeslopen en je wilt dit aanpassen, hoe introduceer je de herverdeling van taken dan bij je partner? Hoe kom je uiteindelijk tot een eerlijke verdeling van de taken die tot ieders tevredenheid is?

Hoe introduceer je als jonge ouder, de herverdeling van taken?

Bespreek je verwachtingen

De eerste stap naar een eerlijke taakverdeling is open communicatie. Het is essentieel om elkaars verwachtingen en voorkeuren te bespreken en te begrijpen. Wat zijn de sterke punten van elk, en hoe kunnen deze het beste worden benut in de zorg voor het gezin en het huishouden? Het is ook van belang om regelmatig in te checken en de verdeling van taken aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Het leven is onvoorspelbaar, vooral met jonge kinderen. Het kunnen aanpassen van rollen en verantwoordelijkheden wanneer dat nodig is, kan de druk verminderen en het gemakkelijker maken om als een team te werken.

Zie het ouderschap als een teaminspanning. Het is niet alleen belangrijk om de taken te verdelen, maar ook om elkaar te ondersteunen en te waarderen voor de bijdragen die elk levert. Waardering en erkenning kunnen een lange weg gaan in het onderhouden van een positieve en ondersteunende relatie.

Traditionele rollen doorbreken

Het doorbreken van traditionele rolpatronen kan lastig zijn, maar het is een noodzakelijke stap naar een eerlijkere taakverdeling. Dit kan betekenen dat je je eigen overtuigingen en die van de samenleving uitdaagt. Het kan ook helpen om voorbeelden te zoeken van andere gezinnen die alternatieve rolverdelingen hebben geadopteerd, en te leren van hun ervaringen.

Bewustwording creëren rond de voordelen van een gelijke taakverdeling kan bijdragen aan het veranderen van houdingen en gedragingen. Dit kan worden bereikt door het lezen van boeken, het bijwonen van workshops of het deelnemen aan oudergroepen die gelijke verdeling van het ouderschap ondersteunen.

Soms kan professionele hulp, zoals relatietherapie, nuttig zijn om door communicatiebarrières heen te breken en nieuwe strategieën te ontwikkelen voor het verdelen van ouderlijke taken.

Belang van eigen tijd

Tenslotte is het belangrijk om tijd voor jezelf te hebben. Dit helpt bij het behouden van je eigen identiteit en het opladen van je batterijen, wat op de lange termijn bijdraagt aan een gelukkiger en gezonder gezinsleven.

Hoe begin je een gesprek met je partner over herverdeling van de taken?

Het bespreken van de herverdeling van taken met je partner kan een gevoelig onderwerp zijn, maar het is een belangrijke stap om je relatie gezond te houden. Irritaties kunnen groeien en in het begin kan je wellicht nog je mond houden, maar er komt een moment dat je jezelf toch gaat uiten. En hoe langer je de frustraties binnen hebt gehouden, hoe feller je uiteindelijk gaat reageren met het risico dat het gaat gesprek snel kan escaleren. Beter is vroegtijdig aan de bel te trekken en kleine irritaties direct te bespreken.

Kies het juiste moment en de juiste plaats

 • Kies een rustig moment waarop jullie beiden niet gestrest of moe zijn.
 • Zorg ervoor dat jullie in een comfortabele en privéomgeving zijn waar jullie zonder afleiding kunnen praten.

Wees voorbereid

 • Denk van tevoren na over wat je wilt bespreken en wees klaar om specifieke voorbeelden te geven van situaties waarin je voelt dat een herverdeling van de taken nuttig zou kunnen zijn.
 • Overweeg om een lijst te maken van de huidige taakverdeling en hoe je deze idealiter zou willen herverdelen.

Communiceer open en eerlijk

 • Uit je gevoelens en gedachten op een open en eerlijke manier, zonder te beschuldigen of te bekritiseren.
 • Gebruik “ik”-verklaringen om je eigen ervaringen en gevoelens te delen, in plaats van “jij”-verklaringen die beschuldigend kunnen overkomen.

Luister actief

 • Geef je partner de ruimte om hun gevoelens en gedachten te delen, en luister zonder onderbreking.
 • Toon empathie en begrip, zelfs als je het niet eens bent.

Wees bereid tot compromis

 • Benader het gesprek met een open geest en de bereidheid om compromissen te sluiten.
 • Bespreek verschillende oplossingen en kom tot een overeenkomst die voor jullie beiden werkt.

Stel duidelijke afspraken en doelen op

 • Maak duidelijke afspraken over wie welke taken op zich neemt en wanneer.
 • Stel doelen op voor de herverdeling van taken en plan vervolggesprekken om te zien hoe het gaat en of er aanpassingen nodig zijn.

Wees geduldig en begripvol

 • Veranderingen zijn niet altijd gemakkelijk en het kan tijd kosten om aan een nieuwe taakverdeling te wennen.
 • Wees geduldig met je partner en jezelf terwijl jullie werken aan het creëren van een evenwichtige en eerlijke taakverdeling.
liefs Marion

Meer informatie

De kunst van harmonie tussen broers en zussen
Opvoedingsmaatjes zijn; het belang van steun bij de opvoeding
Huishoudelijke hacks voor een druk en dynamisch gezin
De grote speelgoedschoonmaak, hoe pak je het aan?
Een opgeruimd huis? Ja graag, maar wel een beetje snel!
Hoe reinig je de keuken? Van keukentegels t/m de keukenvloer!

Bronvermelding

Tekst: Marion Middendorp
Stockfoto: 123rf.com

BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *