Extra inzet voor rechtshulp bij echtscheiding

Extra inzet voor rechtshulp bij echtscheiding

Extra inzet voor rechtshulp bij echtscheiding. De vernieuwingen in de rechtsbijstand beginnen zichtbaar te worden. Dit schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer. Zo heeft de dienstverlening aan rechtzoekenden een impuls gekregen. Verder is het beroep dat wordt gedaan op gesubsidieerde rechtsbijstand gedaald. Dat maakt het mogelijk om tot en met 2024 19 miljoen euro beschikbaar te stellen voor ondersteuning bij een echtscheiding. Hier ligt een groot knelpunt voor zowel rechtzoekenden als sociaal advocaten.

Minister Dekker:

“Twee jaar hard werken aan vernieuwingen van de rechtsbijstand begint zichtbaar te worden. Zowel voor mensen die van hun problemen af willen komen als voor sociaal advocaten.”

Impuls

Er is gestart met de ontwikkeling van een instrument ter ondersteuning van een goede diagnose en advies voor mensen met een probleem. De online dienstverlening van het Juridisch Loket kreeg ook een flinke impuls. Onder andere door een digitale assistent op hun website. Deze digitale assistent helpt mensen bij het krijgen van een advies bij juridische vragen. Naast de komst van deze assistent wordt in 2021 de mogelijkheid van videobellen geïntroduceerd. Hierdoor kunnen rechtzoekenden laagdrempelig hun problemen bespreken met een juridisch medewerker van het Loket.

Voor de komende jaren is het doel om de online dienstverlening te verbeteren in samenspraak met de betrokken partners. Waaronder de Raad voor Rechtsbijstand en de Nederlandse Orde van Advocaten (Nova). De online dienstverlening is een belangrijke pijler van het vernieuwde stelsel. Het stelt burgers, ongeacht hun inkomen, in staat om hun juridische vraag op een laagdrempelige wijze beantwoord te krijgen. Daarnaast helpt het hen bij het zoveel mogelijk zelf oplossen van hun probleem.

lijn groen oudersenzo
Extra inzet voor rechtshulp bij echtscheiding

Daling aantal toevoegingen

Het aantal toevoegingen in het bestuursrecht is gedaald met ruim 10%. De komende tijd is een verdere daling tot ten minste 15% het doel. Door zoveel mogelijk geschillen tussen burger en overheid te voorkomen. Dit gebeurt onder andere door de impact van wet- en regelgeving op het stelsel scherper in beeld te brengen. Met een aantal grote uitvoeringsorganisaties en gemeenten wordt gekeken of onnodige juridisering vanuit de overheid nog beter kan worden voorkomen. Meer persoonlijk contact en maatwerk zorgt voor een meer menselijke maat.

Echtscheidingen

De vergoedingen voor sociaal advocaten die ondersteunen bij een echtscheiding lopen het meest uit de pas met de daadwerkelijke tijd die aan deze zaken wordt besteed. Een concreet voorbeeld hiervan is het opstellen van een ouderschapsplan. Dit plan is sinds 1 maart 2009 verplicht is voor echtscheidingen waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken. Om die reden komt tot en met 2024 in totaal € 11 miljoen beschikbaar voor een initiatief ten behoeve van rechtshulpverleners die als onderdeel van hun werkzaamheden een ouderschapsplan moeten opstellen. Tevens komt er voor de genoemde periode € 8 miljoen beschikbaar voor een vergelijkbaar initiatief voor viergesprekken tussen scheidende partners en hun rechtshulpverleners.

Daarnaast geeft de Raad voor Rechtsbijstand prioriteit aan de ontwikkeling van rechtshulppakketten voor echtscheidingen. De ouderschapsplannen en viergesprekken zullen deel gaan uitmaken van (een van) de rechtshulppakketten scheiden.

Rijksoverheid

Meer informatie

Alimentatie, hoe is het geregeld?
Wat is het ouderschapsplan?
Scheiding. Hoe regel je dit zorgvuldig voor de kinderen?
Autisme en echtscheiding – Hoe regel je alles zo zorgvuldig mogelijk?
Partneralimentatie, is dat allemaal in kannen en kruiken?

Bronvermelding

Tekst: Rijksoverheid
Stockfoto: 123rf.com

BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *