Continurooster op de basisschool, wat houdt dit in?

Continurooster op de basisschool, wat houdt dit in?

Op de eerste basisschool waar Rocco naar toe ging, was overblijven een keuze. Het eerste jaar heb ik hem iedere middag opgehaald om thuis te eten, maar ik merkte al snel dat Rocco hier niet zo geschikt voor was. Eenmaal thuis, dook hij gelijk in zijn speelgoed en een uur bleek veel te kort om dan ook nog eens te eten en hem weer terug te brengen. Eigenlijk was het thuiseten voor hem, alleen maar onnodige stress. Dus in het tweede jaar lieten we Rocco overblijven, dat was een stuk rustiger voor alle partijen.

In het derde jaar veranderde Rocco van school en ging hij naar een basisschool met een continurooster. Daar was dus geen keuze of hij wel of niet zou overblijven. De hele klas bleef immers op school eten.

Wat is een continurooster?

Bij een continurooster blijven de leerlingen verplicht tussen de middag op school. Kinderen gaan dus tussen de middag niet naar huis. Dit heeft als grote voordeel dat de schooldagen hierdoor ook wat korter zijn. De middagpauze is doorgaans wat korter dan bij scholen waar thuis wordt gegeten. Kinderen lunchen gezamenlijk in de klas, onder toezicht van de leerkracht. In sommige gevallen kan dit ook worden gedaan door personeel wat hier speciaal voor is ingehuurd. Na het eten wordt er vaak nog even buiten gespeeld.

Voordelen van een continurooster

Veel ouders werken beiden waardoor het niet mogelijk is de kinderen tussen de middag van school te halen. Met een continurooster vormen deze groep kinderen geen uitzondering meer op de kinderen die wel worden opgehaald. Er is dus geen onderscheid meer.

Bij een continurooster moeten kinderen verplicht op school eten, maar zijn de pauzes daarom ook wat korter, zodat ze eerder vrij zijn. De school mag bij een continurooster geen extra kosten in rekening brengen voor ‘de overblijf’.

Een continurooster geeft meer rust voor het kind én de ouder. Er hoeft immers niet heen en weer gereden te worden. In de ochtend breng je je kind en in de middag haal je hem weer op. Dat kan om meerdere redenen fijn zijn. Denk aan je werk maar bijvoorbeeld ook aan slapende baby’s of middagdutjes van dreumessen waar je rekening mee hebt te houden.

Door op school te blijven, blijven kinderen in dezelfde flow, zonder onderbreking. Het is best lastig als je thuis bent, om dan eenmaal op school weer opnieuw erin te komen. Eenmaal thuis kom je tot rust en dan moet je na een korte tijd weer naar school en is het best lastig om weer in de leermodus te komen. Echt efficiënt is dat niet.

Een continurooster geeft na schooltijd meer tijd om lekker (buiten) te spelen, met vriendjes en vriendinnetjes.

Met een continurooster heeft naschoolse- of buitenschoolse opvang meer tijd voor activiteiten.

lijn groen oudersenzo
Continurooster op de basisschool, wat houdt dit in?
Continurooster op de basisschool, wat houdt dit in?

Meerdere mogelijkheden continurooster

Basisscholen mogen zelf bepalen welk rooster ze hanteren en ze mogen ook zelf bepalen wat de lestijden zijn. Ze hebben zich echter wel te houden aan verschillende richtlijnen van het ministerie van Onderwijs. Er zijn verschillende mogelijkheden waar ze uit kunnen kiezen:

Traditioneel

Schooldagen zijn in twee delen verdeeld: 8:30-12:00 uur en van 13:15-15:15 uur.
Overblijven is een keuze, kinderen kunnen ook thuis eten.
Woensdagmiddag vrij (en soms ook de vrijdagmiddag).

Alle dagen gelijk

Vijf dagen van 8:30 tot 14.00 uur, met korte lunchpauzes en verplicht eten op school.
Dit rooster levert ook een paar extra vrije dagen op omdat kinderen anders te veel lesuren hebben.

Bioritmerooster

Vijf dagen van 8:30 tot 16.30 uur met extra lange middagpauze (12:00-14:30 uur) waarin gesport kan worden over culturele andere activiteiten plaats kunnen vinden.

7 tot 7

De school is dagelijks geopend van 7:00 tot 19:00 uur en gaat 52 weken per jaar door. Er zijn geen collectieve schoolvakanties, die kun je zelf inplannen. Sport, ontspanning en onderwijs wisselen elkaar af.

Nadelen van een continurooster

Als je bovenstaande leest, zou je bijna denken dat er geen nadelen aan een continurooster kleven. Toch is dat niet helemaal niet geval. Een van de nadelen is bijvoorbeeld het feit dat kinderen nu niet de kans krijgen om tussen de middag even op adem te komen, of hun verhalen met mama of papa te delen. Zeker als er iets is voorgevallen, kan dat belangrijk zijn.

Dit geldt natuurlijk ook voor de leerkracht. Vaak blijft deze in het lokaal mee eten, zodat er eigenlijk nauwelijks pauze voor hem is. Hij heeft hierdoor geen tijd om even zelf te ontspannen. Op sommige scholen is hier rekening mee gehouden, maar dat geldt helaas niet voor alle scholen.

Een ander nadeel kan zijn dat het voor ouders lastig kan zijn dat de school eerder uit is, wat soms niet te combineren is met je werktijden. De kosten voor de NSO (Naschoolse Opvang) of BSO (Buitenschoolse Opvang) kunnen hierdoor hoger worden omdat je meer uren moet afnemen.

Aanpassing schoolrooster

Scholen mogen het schoolrooster zelf aanpassen, maar dat moet dan wel via de medezeggenschapsraad en de instemming van de leerkrachten. Ook is de school verplicht om voorafgaand aan een wijziging alle ouders te informeren.
Scholen zijn echter wel verplicht om voldoende schooltijd aan te bieden.

liefs Marion

Meer informatie

Voor het eerst naar de basisschool, maar welke kies je?
Gezonde lunch voor mee naar school
Creatieve tips voor een gezonde lunchbox!
Overblijven op de basisschool – Ja handig! Of toch maar liever niet?

Bronvermelding

Tekst: Marion Middendorp
Stockfoto: 123rf.com

BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *