Verplichte sneltesten voor scholieren. Dit zijn je rechten

Verplichte sneltesten voor scholieren. Dit zijn je rechten.

Hartstikke fijn dat de scholen weer opengaan, althans vooralsnog alleen de basisscholen. Over de middelbare scholen en voortgezet onderwijs heb ik helaas nog niets vernomen. Maar de eerste stap is er en dat is goed nieuws. Er is echter wel iets anders dat bij deze stap om de hoek komt zetten, namelijk (verplichte) sneltesten op scholen.  Op 1 december heeft de tweede kamer een motie aangenomen om sneltesten te gaan gebruiken op scholen en nu de scholen weer opengaan, is de kans groot dat deze testen zullen worden ingezet, misschien ook wel op de basisschool. Is dit wel wenselijk?

Sneltesten pilot

Op 18 januari zijn de eerste pilots al gestart met de sneltesten in het onderwijs. Op zo’n 20 middelbare scholen worden sneltesten gebruikt voor leraren en klasgenoten van een leerling die het coronavirus blijkt te hebben. Het gaat daarbij om leerlingen die op dat moment fysiek naar school kunnen, zoals examen- en kwetsbare leerlingen.

Studenten in het mbo, het hbo en in het wo willen natuurlijk graag zo snel mogelijk meer onderwijs aan de instelling en op de campus volgen. Het kabinet vindt dit ook van groot belang. Minister van Engelshoven: “Studenten missen nu de bredere vorming die je onder andere ontwikkelt in de interactie tussen studenten en tussen student en docent. Alleen online onderwijs komt de kwaliteit van het onderwijs en het studentenwelzijn niet ten goede. Maar bij meer fysiek onderwijs is het natuurlijk van het grootste belang dat dit wel verantwoord kan plaatsvinden.”

Wat is een corona sneltest?

De test meet of bepaalde viruseiwitten aanwezig zijn in afgenomen testmateriaal. Hiervoor wordt een nasofaryngeale swab gebruikt. Een nasofaryngeaal uitstrijkje is een methode voor het verzamelen van een klinisch testmonster van nasale afscheidingen aan de achterkant van de neus en keel. Het monster wordt vervolgens geanalyseerd op de aanwezigheid van organismen of andere klinische markers voor ziekte.

 Voor een betrouwbare uitslag is het belangrijk dat de afname van het materiaal en het aflezen van het testresultaat op de juiste manier gebeurt. Bij een COVID-19 sneltest is geen laboratorium nodig.

lijn groen oudersenzo
Verplichte sneltesten voor scholieren. Dit zijn je rechten.

Recht op eigen mening

Iedereen heeft recht op een eigen mening en dat geldt dus ook voor de maatregelen rondom het coronavirus. De een vindt de maatregelen die de overheid heeft getroffen goed, de ander te weinig en de derde groep vindt ze veel te verstrekkend. Ik ga hier geen discussie voeren, wie het gelijk aan z’n kant heeft. Het is echter wel belangrijk dat we daar met z’n allen op een respectvolle manier mee omgaan. Ongetwijfeld heeft iedereen het beste met de kids voor. Ook als die ander een andere mening hebt.

Motie sneltesten

De motie rondom de sneltesten is echter in overtreding met de rechten van mensen zoals genoemd in de Nederlandse Grondwet, Europese en Internationale verdragen. Als je het belang van deze sneltesten belangrijker acht, dan kun je dit wellicht naast je neer leggen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Om te beginnen is deze motie om kinderen te gaan testen in strijd met de Nederlandse grondwet artikel 11, ‘Onaantastbaarheid lichaam’, waarin wordt gesteld dat “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.”

Dit betekent dat iedereen de baas is over zijn eigen lichaam en dat niemand je iets mag aandoen wat je niet wilt. Daarnaast is deze motie in strijd met de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) waarin staat dat een dokter niemand mag behandelen zonder uitdrukkelijke toestemming.

Verplichte sneltesten bij leerlingen leidt dus tot inbreuk op integriteit van het lichaam en zijn in strijd met onze Grondwet en Europese verdragen.

Wat kun je als ouder doen?

Als jij als ouder het niet eens bent wanneer bij je kind een sneltest wordt afgenomen, is het handig hiertegen bezwaar te maken. Dit kun je bijvoorbeeld met deze voorbeeldbrief kenbaar maken op school. Dit betekent overigens niet dat school dit zomaar zal accepteren. Hoe zij hiermee om zullen gaan, zal waarschijnlijk per school verschillen. We hebben immers dit nooit eerder aan de hand gehad. Ook voor scholen is dit nieuw. Het is logisch dat zij er alles aan zullen doen om hun deuren te kunnen openen (ook dat is in het belang van de kids) en om dat te kunnen doen zullen ze bereid zijn bepaalde concessies te doen.

Probeer er met de school op een respectvolle manier uit te komen. Je kunt ervan uitgaan dat ook de school het beste met de kids voorheeft. Misschien strookt hun beleid niet met jouw visie, dat kan, maar het is in het belang van je zoon of dochter, dat jullie er op een of andere manier samen uit gaan komen.

Hoe ver wil je gaan?

Bespreek het samen met je partner. Hoe belangrijk zijn jullie principes? Hoe ver wil je hierin gaan? Wat is in het belang van jullie zoon of dochter? Iedereen zal hier andere afwegingen in maken en dat is ook goed. Wij geven je hier alleen handvatten waarmee je iets zou kunnen doen, wanneer je het principieel niet eens bent met de uitvoering van deze motie.

Basisscholen

Zover ik weet is het op basisscholen nu nog niet aan de orde, maar er wordt nog gekeken of de sneltesten ook gebruikt kunnen worden voor personeel van basisscholen vanwege de continuïteit van het onderwijs. Op dit moment zijn er geen plannen om leerlingen op de basisschool te testen omdat zij veel minder besmettelijk zijn. Mocht uit onderzoek anders blijken, dan wordt daar opnieuw naar gekeken.

Petitie tekenen?

Ben je het er helemaal niet mee eens? Dan kun je ook deze petitie tekenen om je mening hierover kenbaar te maken. Mocht je de sneltesten niet wenselijk vinden, dan sta je wellicht ook niet te trappelen op het verplicht vaccineren van je kind. Ook daarvoor kun je een petitie tekenen.

liefs Marion

Meer informatie

Coronadiploma: Hoeveel is een diploma in Coronatijd nog waard?
Rare tijden voor examenleerlingen, hoe kan je ze helpen?
Hoe houd je de kids/pubers happy met al die maatregelen?
Gezellig met elkaar de tijd doorbrengen? Met deze tips gaat het lukken!
Thuisschool, vijf tips om het leuker te maken
Schooldeuren gaan weer open
Een mondkapje op de basisschool. Is dat wel wenselijk?
Is het dragen van mondkapjes aan te raden?
De impact van de Corona maatregelen op onze kinderen

Bronvermelding

Tekst: Marion Middendorp
Stockfoto: 123rf.com

BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *