Van school getrapt. Wat nu?

Van school getrapt. Wat nu?

Het loopt al jaren niet lekker op school. Wangedrag, schorsingen en eindeloze gesprekken met de mentor zijn aan de orde van de dag. En nu is de gevreesde brief binnengekomen: je kind is van school getrapt. Wat nu? Tips en advies.

Verwijdering van school

Als er sprake is van ernstig wangedrag of al een paar schorsingen zijn opgelegd, dan kan een school besluiten om een leerling van school te sturen. In vaktermen noemen we dit een ‘verwijdering van school’. Aan zo’n verwijdering is – of zijn – vaak al één of meerdere schorsingen voorafgegaan, maar dat hoeft niet. Er kunnen ook situaties zijn waarbij de school besluit een kind direct te verwijderen. Uiteraard met inachtneming van vastgestelde procedures (zoals bijvoorbeeld het zoeken van een andere school).

Redenen voor schorsing of verwijdering

De grootste redenen die worden genoemd voor schorsing of verwijdering zijn: fysiek geweld tegen medeleerlingen, verbaal geweld tegen personeel en storend gedrag binnen de lessen. Soms kunnen ook de leerresultaten de aanleiding zijn.

Schorsing

Een middelbare school mag een leerling maximaal één week schorsen. Hij of zij heeft dan tijdelijk geen toegang tot de school of tot bepaalde lessen. Dit betekent overigens niet dat je zoon of dochter vrij is van school. Die blijft namelijk verplicht om de leerling te onderwijzen. Dit kan bijvoorbeeld met extra huiswerk. Als de schorsing langer duurt dan een dag, dan wordt het schoolbestuur op de hoogte gebracht via een meldingsformulier. In sommige, uitzonderlijke gevallen kan een schorsing wel langer dan een week duren. Als een school van plan is om je kind van school te verwijderen en er overleg met de inspectie moet plaatsvinden bijvoorbeeld. Dit gesprek kan langer dan een week op zich laten wachten. De leerling is al die tijd geschorst.

lijn groen oudersenzo
Van school getrapt, wat nu?

Verwijdering van school

Heeft je zoon of dochter het echt te bont gemaakt? Dan kan een school besluiten dat het beter is om de schoolcarrière elders voort te zetten. Een verwijdering komt nooit zomaar uit de lucht vallen. Jullie worden als ouders altijd eerst in de gelegenheid gesteld om jullie verhaal te doen. Een kind mag niet vanwege slechte schoolresultaten van school worden gestuurd voor het einde van het schooljaar. De school is verplicht om een nieuwe onderwijsinstelling te vinden. Tot die tijd mag jouw zoon of dochter niet worden weggestuurd. Ouders worden per brief geïnformeerd over een verwijdering. Hierin wordt ook de reden vermeld en de brief biedt de gelegenheid om bezwaar te maken.

Facts

In het vorige schooljaar (2019/2020) is in het voortgezet onderwijs meer dan 350 keer een leerling geschorst of permanent van school gestuurd vanwege wapenbezit. (bron)
Volgens een onderzoek van Rijksoverheid is het aantal schorsingen en verwijderingen op middelbare scholen in 2016/2017 met 12 procent gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. In schooljaar 2016/2017 hebben scholen in totaal 5.219 schorsingen en verwijderingen gemeld: 4.662 schorsingen en 557 verwijderingen.
Driekwart van de meldingen betreft jongens.
Gemiddeld worden leerlingen tussen de twee en drie dagen geschorst.
Gerelateerd aan het aantal leerlingen zijn er relatief veel meldingen voor de leerjaren 2 en 3.
Relatief veel meldingen komen uit de vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Basisschoolleerlingen

In bovenstaande voorbeelden gaat het over middelbare scholieren, maar schoolproblematiek kan al op de basisschool beginnen. Ook basisschoolleerlingen kunnen geschorst of van school gestuurd worden. Voor basisscholen geldt, net als voor middelbare scholen, dat ze gebonden zijn aan bepaalde regels. De Rijksoverheid informeert ouders die hiermee te maken hebben op hun website.

Wat nu?

Ons eerste advies bij sociale problematiek is: de huisarts. Je huisarts is een vertrouwenspersoon en kent de weg in de zorg vaak als zijn broekzak. Hij kan mentale steun bieden en jullie doorverwijzen naar de juiste maatschappelijke instanties. Wat ook goed is om te weten is dat jullie als ouders altijd de mogelijkheid hebben om bezwaar te maken tegen een schorsing of verwijdering. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van persoonlijke omstandigheden, waardoor je kind in deze situatie is terecht gekomen. Is het besluit definitief en is de volgende stap een nieuwe school? Maak jullie problematiek daar alvast bespreekbaar. De nieuwe school krijgt ongetwijfeld een dossier met het schoolverleden van je kind, maar door een directe lijn met school kunnen jullie jouw zoon of dochter beter begeleiden en de schoolcarriere weer in goede banen leiden.

Liefs Marlouk

Meer informatie

Studeren: Mijn puber weigert te leren!
De middelbare school. Wat is er anders?
Help, mijn kind moet naar het VMBO!

Bronvermelding

Tekst: Marlouk Rodijk
Stockfoto: 123rf.com

BabyBaby

Een reactie

  • Mijn kind is blijven zitten in 5 gymnasium. Tegen mijn advies in werkte ze aan haar PWS terwijl ze toetsen had. Uitslag: PWS te laat ingeleverd en bijna alle toetsen onvoldoende. (Want niet geleerd) School wil mijn kind verwijderen. Ik protesteer. Welke ouder heeft dergelijke ervaringen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *