Ontdek de wereld van de Citotoets

De Citotoets, een bekende term in het Nederlandse onderwijs. Als ouder of leerling heb je er vast wel eens van gehoord, maar wat is de Citotoets nou precies en waar dient deze voor? In deze blogpost duiken we in de wereld van de Citotoets, de consequenties van de uitslag en hoe je kunt omgaan met de resultaten. We bespreken ook wat je kunt doen als je het niet eens bent met de uitslag. Lees snel verder!

Wat is de Citotoets?

De Citotoets, oftewel de Centrale Eindtoets, is een landelijke toets die in groep 8 van het basisonderwijs wordt afgenomen. Het doel van de toets is om het niveau van de leerlingen op verschillende vakgebieden te meten. Hierbij kun je denken aan vakken als rekenen, taal en wereldoriëntatie. De Citotoets is ontwikkeld door Cito, het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling.

Waar is de Citotoets goed voor?

De Citotoets is een hulpmiddel voor basisscholen om een passend schooladvies te geven aan de leerlingen. Dit advies helpt bij het maken van een keuze voor het vervolgonderwijs, zoals het vmbo, havo of vwo. Het schooladvies wordt opgesteld op basis van de resultaten van de leerling gedurende de gehele basisschoolperiode, waarbij de Citotoets een aanvulling is.

Consequenties van de uitslag

De uitslag van de Citotoets kan invloed hebben op het schooladvies van de leerling. Als een leerling bijvoorbeeld een hogere score op de Citotoets behaalt dan verwacht, kan het schooladvies heroverwogen worden. Het is belangrijk om te weten dat de Citotoets slechts een momentopname is en niet het enige criterium voor het bepalen van het schooladvies. Andere factoren, zoals werkhouding, motivatie en inzet, spelen ook een belangrijke rol.

lijn groen oudersenzo
Ontdek de wereld van de Citotoets

Wat als je het niet eens bent met de uitslag?

Het kan voorkomen dat je als ouder of leerling het niet eens bent met de uitslag van de Citotoets of het schooladvies. In dat geval kun je een aantal stappen ondernemen:

 1. Ga in gesprek met de leerkracht
  Leg je zorgen en bedenkingen voor aan de leerkracht en bespreek samen de mogelijkheden. Misschien zijn er specifieke redenen voor het gegeven advies, of kan de leerkracht nog extra informatie verschaffen over de totstandkoming ervan.
 2. Vraag een second opinion aan
  Als je na het gesprek met de leerkracht nog steeds niet tevreden bent, kun je een second opinion aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld door een onafhankelijke deskundige naar de zaak te laten kijken.
 3. Overweeg een heroverweging van het schooladvies
  In sommige gevallen kan het schooladvies heroverwogen worden. Dit gebeurt als er een duidelijke discrepantie is tussen de uitslag van de Citotoets en het schooladvies. Bespreek dit met de school en kijk of er voldoende gronden zijn om het advies aan te passen.
 1. Kijk naar alternatieve toetsen
  Als de Citotoets niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, kun je kijken naar alternatieve toetsen, zoals de NIO-toets of de IEP Eindtoets. Deze toetsen kunnen als aanvulling dienen op het schooladvies en mogelijk leiden tot een heroverweging.
 2. Overweeg een tussentijdse overstap
  Als het schooladvies en de uitslag van de Citotoets niet overeenkomen met wat je verwacht had, en een aanpassing van het advies niet mogelijk is, kun je overwegen om in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs een tussentijdse overstap te maken. Als blijkt dat je kind op het verkeerde niveau zit, kan hij of zij na een jaar alsnog overstappen naar een ander onderwijstype.

Tips voor omgaan met de uitslag van de Citotoets

Het is belangrijk om te beseffen dat de Citotoets slechts een hulpmiddel is en geen allesbepalend oordeel over de capaciteiten van je kind. Hier zijn enkele tips om positief om te gaan met de uitslag van de Citotoets:

 1. Blijf realistisch
  Probeer objectief naar de uitslag te kijken en bedenk dat het slechts een momentopname is. Staar je niet blind op de scores, maar kijk ook naar andere factoren die meespelen in het schooladvies.
 2. Benader het positief
  Bespreek de uitslag op een positieve manier met je kind en benadruk de sterke punten. Geef aan dat de toets helpt bij het maken van een keuze voor het vervolgonderwijs, maar dat het niet alles zegt over zijn of haar kunnen.
 3. Ondersteun je kind
  Laat je kind weten dat je achter hem of haar staat, ongeacht de uitslag. Moedig je kind aan om hard te werken en te blijven groeien, zowel op school als daarbuiten.

Maak van de Citotoets een leerervaring

De Citotoets is een belangrijk onderdeel van het basisonderwijs, maar het is slechts één van de vele factoren die meespelen bij het bepalen van het schooladvies. Als ouder of leerling is het belangrijk om realistisch om te gaan met de uitslag en te beseffen dat er altijd mogelijkheden zijn om verder te groeien en ontwikkelen. Met de juiste instelling en ondersteuning kan de Citotoets een waardevolle leerervaring zijn voor alle betrokkenen.

liefs Marion

Meer informatie

Hoe zit het met de doorstroomtoets?
Van de basisschool naar de middelbare: 4 tips voor een soepele overgang
Help, mijn kind moet naar het VMBO!
De middelbare school. Wat is er anders?

Bronvermelding

Tekst: Marion Middendorp
Stockfoto: 123rf.com

lijn-groen-oudersenzo
BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *