Hoe zit het met de doorstroomtoets?

Vanaf schooljaar 2023-2024 is de naam van de eindtoets veranderd naar de ‘doorstroomtoets‘. Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf dit schooljaar al vanaf eind januari een doorstroomtoets. En ze melden zich eind maart aan voor de middelbare school. De doorstroomtoets is een instrument dat ontwikkeld is om de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs soepeler te laten verlopen. Het doel van deze toets is om een objectieve meting te geven van de kennis en vaardigheden van leerlingen, zodat scholen voor voortgezet onderwijs een beter beeld krijgen van het instapniveau van nieuwe leerlingen. Hierdoor kunnen zij een passend onderwijsniveau adviseren.

Hoe zit het met de doorstroomtoets

Data eindtoetsen schooljaar 2023-2024

Hieronder leest u wanneer de doorstroomtoetsen in het schooljaar 2023-2024 plaatsvinden.

IEP Doorstroomtoets

Op dinsdag 6 februari en woensdag 7 februari is de papieren IEP Doorstroomtoets.

Tussen 29 januari en 18 februari 2024 is de digitale IEP Doorstroomtoets. De school bepaalt binnen deze termijn zelf de datum. Dit doet de school in overleg met de toetsaanbieder.

Route 8

Tussen 29 januari en 18 februari 2024 is de digitale doorstroomtoets ROUTE 8. De school bepaalt binnen deze termijn zelf de datum. Dit doet de school in overleg met de toetsaanbieder.

Dia-toets

Tussen 29 januari en 18 februari 2024 is de digitale Dia-toets. De school bepaalt binnen deze termijn zelf de datum. Dit doet de school in overleg met de toetsaanbieder.

AMN Doorstroomtoets

Tussen 29 januari en 18 februari 2024 is de digitale AMN Doorstroomtoets. De school bepaalt binnen deze termijn zelf de datum. Dit doet de school in overleg met de toetsaanbieder.

Leerling in beeld

Op 6 en 7 februari 2024 is de papieren Leerling in beeld-doorstroomtoets.

Tussen 29 januari en 18 februari 2024 is de digitale Leerling in beeld-doorstroomtoets. De school bepaalt binnen deze termijn zelf de datum. Dit doet de school in overleg met de toetsaanbieder.

Neemt de school de Leerling in beeld-doorstroomtoets zowel op papier als digitaal af? Dan zijn zowel de papieren als de digitale toets op 6 en 7 februari 2024.

Waarom worden ze afgenomen?

De kernvraag is natuurlijk: waarom zijn deze toetsen nodig? De doorstroomtoets biedt een objectief meetpunt dat naast de schooladviezen staat. Scholen geven aan de hand van hun eigen observaties en toetsen door het jaar heen een advies, maar de doorstroomtoets dient als een extra controlepunt. Het geeft zowel scholen als ouders en leerlingen meer zekerheid over het gekozen niveau van voortgezet onderwijs.

Voor wie?

De doorstroomtoets is er voor alle leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs. Het is een belangrijk hulpmiddel voor de leerlingen zelf, hun ouders of verzorgers, en voor de scholen die een advies moeten uitbrengen over het vervolgonderwijs. Het zorgt voor een gemeenschappelijke basis waarop discussies over het vervolgonderwijs gevoerd kunnen worden.

Verschil met de Cito-toets

Vaak wordt de vraag gesteld of de doorstroomtoets hetzelfde is als de bekende Cito-toets. Hoewel beide toetsen bedoeld zijn om het niveau van leerlingen te meten, zijn er duidelijke verschillen. De Cito-toets, officieel de Eindtoets Basisonderwijs genoemd, is een specifieke toets die door het Cito wordt ontwikkeld. De doorstroomtoets kan gezien worden als een breder begrip, waarbij ook andere aanbieders dan Cito toetsen kunnen ontwikkelen die als doorstroomtoets kunnen dienen. Het belangrijkste onderscheid zit dus in de flexibiliteit en diversiteit van de doorstroomtoetsen.

Bestaat de cito-toets nog of is deze vervangen voor de doorstroomtoets?

De Cito-toets, bestaat nog steeds en is niet vervangen door de doorstroomtoets. De terminologie kan soms voor verwarring zorgen, maar het is belangrijk om te benadrukken dat de Centrale Eindtoets, ontwikkeld door het Cito (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling), een van de beschikbare eindtoetsen is die scholen kunnen kiezen voor hun leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs in Nederland.

De term “doorstroomtoets” wordt soms gebruikt om te verwijzen naar verschillende toetsen die hetzelfde doel dienen: het meten van de kennis en vaardigheden van leerlingen aan het einde van de basisschool om een passend advies te geven voor het voortgezet onderwijs. Naast de Centrale Eindtoets van Cito zijn er andere aanbieders van eindtoetsen, zoals de IEP Eindtoets, Route 8, en de AMN Eindtoets, die scholen kunnen kiezen.

Dus, de Cito-toets is niet vervangen maar is een van de meerdere opties beschikbaar voor scholen om als eindtoets te gebruiken. Elk van deze toetsen dient hetzelfde doel: het ondersteunen van het adviesproces voor de overgang van leerlingen naar het voortgezet onderwijs.

Conclusie

De doorstroomtoets helpt om een eerlijke, objectieve inschatting te maken van het niveau van leerlingen aan het einde van hun basisschoolperiode. Door deze toetsen krijgen zowel leerlingen als scholen een helder beeld van wat de beste vervolgstap is in het onderwijstraject van de leerling. Het is een belangrijk instrument dat bijdraagt aan een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs, waarbij het belang van de leerling altijd voorop staat. Of het nu gaat om de Cito-toets of een andere vorm van doorstroomtoets, het uiteindelijke doel is hetzelfde: het waarborgen van de beste onderwijskansen voor elke leerling.

liefs Marion

Meer informatie

AI in de schoollokalen, hoe wenselijk is dat?
Het juiste advies voor in het onderwijs
Ontdek de wereld van de Citotoets
Help, mijn kind moet naar het VMBO!

Bronvermelding

Tekst: Marion Middendorp
Stockfoto: 123rf.com

lijn-groen-oudersenzo
BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *