Candida Albicans

Candida albicans

Candida albicans is een gist die leeft in het maag-darmstelsel en de tractus urogenitalis. Het leeft daar als een zogenaamde commensaal en berokkent gewoonlijk geen schade. In de natuur komen allerlei gisten voor en sommige gisten eten we ook regelmatig. Denk bijvoorbeeld aan de gist in brood en wijn. De gist candida albicans komt veel voor in aarde en afval,

Lees meer