Wordt je kind gepest op school? gebruik deze tips!

Pesten: Wordt je kind gepest op school? Gebruik deze tips!

Wordt je kind gepest? Het breekt je hart en misschien sta je al in de startblokken om die pesters eens goed een lesje te leren. Maar schiet je daar iets mee op? Hoe ga je het beste om met pesten en pesters, zodat je kind er echt mee geholpen wordt? Hoe kan je je kind helpen om zijn zelfvertrouwen te vergroten en wat mag je van school verwachten? En misschien een nog wel groter dilemma: wat doe je als blijkt dat jouw kind de pester is?

Hoe weet je of je kind wordt gepest?

Sommige kinderen zijn hier open in naar hun ouders, maar veel kinderen schamen zich en zullen thuis echt niet vertellen over het nare gedrag. Hoe weet je nu of er toch gepest wordt?

  • Je kind wordt stiller dan anders
  • Kapotte kleren of spullen, maar wil er weinig over kwijt
  • Wil niet over school praten
  • Wil opeens niet meer naar school, is vaak ziek (buikpijn, hoofdpijn)
  • Kan blauwe plekken e.d. hebben
  • Lijkt afwezig/tobt veel
  • Kan zelfs weer gaan bedplassen

Laat je kind weten dat het niet alleen staat

Praat met je kind en maak hem/haar duidelijk dat jullie er samen een oplossing voor gaan bedenken. Dat hij niet alleen is. Probeer te achterhalen wat er nu werkelijk aan de hand is. Gaat het puur om pestgedrag via de groepsapp van de klas, dan kan je dit gedrag natuurlijk zelf ook in de gaten houden door ook de app te lezen. Bij pestgedrag bijvoorbeeld op het schoolplein of na afloop van school, zal je kind het verhaal moeten doen. Luister rustig en probeer in te schatten of het werkelijk pesten is, of dat het meer om plaaggedrag gaat waar je kind slecht tegen kan. Heb een open houding zodat je kind durft te praten. Laat hem voelen dat je achter hem staat, dat je hem snapt en wakker geen agressie aan.

lijn groen oudersenzo
Pesten: Wordt je kind gepest op school? Gebruik deze tips!
Pesten: Wordt je kind gepest op school? Gebruik deze tips!

Plagen of pesten?

Is het meer plagen waar je kind last van heeft? Dan is de oplossing op zich een stuk simpeler. Uitleggen aan je kind dat het alleen maar plagen is en dat het verder niets inhoudt kan al een heel verschil maken in zijn beleving. Kan je kind vaker slecht tegen plagen, dan kan je hem hier mee leren omgaan. Hij kan ook iets hebben aan een cursus in zelfvertrouwen of sociale vaardigheden. Vaak is het immers een laag zelfbeeld wat kinderen onzeker maakt in dit soort situaties.

Weet je kind waarom hij gepest wordt?

Vraag je kind of hij zelf weet waarom hij gepest wordt. Niet om hem te beschuldigen, maar om te kijken wat de drijfveer voor de ander is. Leg uit dat pesters vaak pesten omdat ze zelf onzeker zijn en kijk samen eens of jullie een oplossing kunnen bedenken.

Informeer altijd school

Je kunt op hoge poten naar school gaan, maar helemaal fair is dat niet meteen. Pesters kunnen zo geraffineerd te werk gaan, dat school er simpelweg niets van kan weten. Als het gepeste kind ook zwijgt en de niet-pesters uit angst zwijgen, is het niet reëel om te verwachten dat leerkrachten het zomaar kunnen weten en niets doen. Ga rustig overleggen met school en probeer samen met de leerkracht een oplossing te vinden. Leerkrachten kunnen pas inspringen op dit gedrag als zij het ook weten!

Met de school in actie

Natuurlijk kan je hulp zoeken bij o.a. school. Een school is verplicht een pestprotocol te hebben. Sowieso zal school hiervan, zoals gezegd, op de hoogte gesteld moeten worden wil je dat er iets aan gedaan wordt. Naast hulp op school kan je kind ook hulp vragen aan de kindertelefoon, kijken op pestweb.nl of jullie zoeken hulp bij een psycholoog. Veel scholen zullen ook zelf onderricht geven over pesten door bijvoorbeeld de kanjertraining te onderwijzen. Via deze trainingen kan het pestgedrag ook aangepakt worden.

Als je kind de dader is

En dan krijg je het bericht van leerkrachten of andere ouders dat jouw kind pest. Wat doe je dan? Wees niet direct furieus. Praat er rustig over met je kind, zonder het te veroordelen. Vaak blijkt dat de ‘dader’ zelf ergens mee zit of gewoon zichzelf sterker in de groep wil plaatsen door te pesten. Probeer duidelijk te maken wat zijn pestgedrag teweegbrengt. Zoek samen met hem (of haar) naar oplossingen waarbij hij niet meer hoeft te pesten. Voelt hij zich schuldig? Het kan helpen om (eventueel samen) het slachtoffer op te zoeken en oprecht verontschuldigingen aan te bieden. Voor beide partijen kan dit heel helend werken. Zeker ook voor de pester zelf!

Is het duidelijk waarom je kind pest, dan is het natuurlijk ook zaak om hier mee aan de slag te gaan. Gaat het om zelfvertrouwen? Heeft hij de leidersrol op zich genomen en wordt hij hier onzeker van? Heeft hij moeite met zich beheersen? Wat het ook is, hij wordt ermee geholpen als jullie hier mee aan de slag gaan. Zonder veroordeling, maar met liefde… Waarbij het natuurlijk wel zaak is om hem te leren wat wel en niet deugt.

Meer info

Heel veel fijne tips rondom pesten kan je vinden op de site van apetrotsekinderen.nl.

Of kijk eens op pestweb.nl. Of schakel de hulp in van het Centrum voor Jeugd en Gezin in jouw eigen gemeente. Neem de problemen serieus! Gepest worden heeft zoveel invloed op het kind, waar het een leven lang last van kan blijven houden! Is het probleem zo serieus dat je kind het leven niet meer ziet zitten? Aarzel geen moment en schakel de hulp in van deskundigen!

liefs Marion

Meer informatie

Slachtoffer van cyberpesten. Wat kun je doen?
Last van pestgedrag? Zo reageer je op de juiste manier
Pesten: Ineens was de maat vol! Moeder neemt het heft in handen
Pestonderwerpen: Waarmee worden kinderen het meest mee gepest?
Auti-pesten: Autisme en pesten, hoe ga je hiermee om?
Als jouw kind die foute vriend is
De grens tussen plagen en pesten

Bronvermelding

Tekst: Marion Middendorp
Stockfoto: 123rf.com

BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *