Tegemoetkoming in de kosten leerlingenvervoer

Tegemoetkoming in de kosten leerlingenvervoer

Sommige leerlingen komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van het vervoer van en naar school. Dit is onder meer afhankelijk van het soort onderwijs, de richting van de school, waar de leerling naar toe gaat en de afstand van de woning tot de school.

Tegemoetkoming in de kosten leerlingenvervoer

Woont een leerling meer dan 6 km van de dichtstbijzijnde toegankelijke school, dan is er een tegemoetkoming in de kosten van het vervoer mogelijk. De gemeente waar je kind woont bepaalt de minimale afstand.

Speciaal onderwijs en het vervoer van leerlingen

Voor de leerlingen van de zogenaamde clusterscholen (speciaal onderwijs) is aangepast vervoer ook onder de 6 km grens mogelijk als de lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap van de leerling dit noodzakelijk maakt. In beginsel komen leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan niet in aanmerking voor een tegemoetkoming voor de kosten van leerlingenvervoer. Dit is afhankelijk van het beleid van de gemeente waar je kind woont.

Uitgangspunt bij het toekennen van een vergoeding voor leerlingenvervoer is het gebruik van openbaar vervoer (onder de 9 jaar krijgt ook een begeleider een vergoeding op basis van openbaar vervoer). Ook een vergoeding voor eigen vervoer (eigen auto, fiets) is op aanvraag mogelijk. Het leerlingenvervoer kun je bij je gemeente aanvragen. En dit zul je jaarlijks moeten doen.

lijn groen oudersenzo
Tegemoetkoming in de kosten leerlingenvervoer

Aangepast leerlingenvervoer

Aangepast vervoer per taxi, taxibus of speciale schoolbus wordt uitsluitend toegekend, als de lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap van de leerling dit noodzakelijk maakt. De vergoeding heeft uitsluitend betrekking op het vervoer van huis naar school en terug. Vervoer van leerlingen naar naschoolse opvang valt niet onder het leerlingenvervoer.

In de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer zijn de voorwaarden vastgelegd op basis waarvan een tegemoetkoming in de kosten van leerlingenvervoer kan worden verstrekt.

liefs Marion

Meer informatie

Wat zijn de regels van de leerplicht?
Kiezen van de juiste basisschool – Belangrijker dan je denkt!
Overblijven op de basisschool – Ja handig! Of toch maar liever niet?
Op de fiets naar school

Bronvermelding

Tekst: Marion Middendorp
Stockfoto: 123rf.com

BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *