Leerlingenvervoer – Hoe is dat geregeld?

Leerlingenvervoer - Hoe is dat geregeld?

Leerlingenvervoer – Hoe is dat geregeld?
Sommige leerlingen komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van het vervoer van en naar school. Dit is onder meer afhankelijk van het soort onderwijs, de richting van de school, waar de leerling naar toe gaat en de afstand van de woning tot de school.

Woont een leerling meer dan 6 km van de dichtstbijzijnde toegankelijke school, dan is er een tegemoetkoming in de kosten van het vervoer mogelijk.
Voor de leerlingen van de zogenaamde clusterscholen (speciaal onderwijs) is aangepast vervoer ook onder de 6 km grens mogelijk als de lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap van de leerling dit noodzakelijk maakt. In beginsel komen leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan niet in aanmerking voor een tegemoetkomen voor de kosten van leerlingenvervoer.

Uitgangspunt bij het toekennen van een vergoeding voor leerlingenvervoer is het gebruik van openbaar vervoer (onder de 9 jaar krijgt ook een begeleider een vergoeding op basis van openbaar vervoer). Ook een vergoeding voor eigen vervoer (eigen auto, fiets) is op aanvraag mogelijk.

lijn donker geel oudersenzo
Leerlingenvervoer - Hoe is dat geregeld?
lijn donker geel oudersenzo

Aangepast leerlingenvervoer

Aangepast vervoer (taxi/busje geregeld door de Stichting Vervoer Gehandicapten) wordt uitsluitend toegekend, als de lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap van de leerling dit noodzakelijk maakt. De vergoeding heeft uitsluitend betrekking op het vervoer van huis naar school en terug. Vervoer van leerlingen naar naschoolse opvang valt niet onder het leerlingenvervoer.

In de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer zijn de voorwaarden vastgelegd op basis waarvan een tegemoetkoming in de kosten van leerlingenvervoer kan worden verstrekt.

Liefs Marion

Meer informatie

Gezonde lunch voor mee naar school
De tien leukste schoolmoppen!
Themapagina: Basisschool & Middelbare school
Tips voor een optimaal tien minutengesprek
Naar school
Vrijwillige ouderbijdrage, hoe vrijwillig is die?
Spannend – De eerste schooldag
Basisonderwijs: Welke school kies je?
De grens tussen plagen en pesten
Wat zijn de regels van de leerplicht?
Leonardo school – Speciaal onderwijs voor hoogbegaafde kinderen
Trakteren is een feestje

Bronvermelding

Tekst: Marion Middendorp
Stockfoto: 123rf.com

lijn oudersenzo met hartje
BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *