Coronamaatregelen en het onderwijs, wat is de stand van zaken?

Coronamaatregelen en het onderwijs, wat is de stand van zaken?

De coronamaatregelen veranderen bijna met de dag. Mogen de kinderen nu wel op korte termijn naar school? Of juist weer niet? En hoe zit het met de kinderopvang, wanneer gaat die weer open? En klopt het dat er sneltesten worden geregeld voor de middelbare school? Natuurlijk wil je volledig op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen, vandaar dat we de laatste stand van zaken rondom corona en het onderwijs, graag voor je uiteen zetten.

Scholen gesloten tot 8 februari

Zoals het er nu naar uit ziet, blijven de basisscholen en de kinderopvanglocaties gesloten tot 8 februari. Dit geldt overigens niet voor de noodopvang, deze blijft natuurlijk gewoon open. Volgens het OMT (Outbreak Management Team) lijken kinderen in dezelfde mate ontvankelijk en besmettelijk voor het virus als bij de ‘oude’ variant. Overigens is daar nog wel meer bevestiging voor nodig. Wegens het aantal besmettingen in Nederland en de verspreiding van nieuwe varianten van het virus, is het volgens het OMT niet mogelijk de scholen en opvanglocaties eerder te openen. Dit is vooral om het aantal contactmomenten tussen volwassenen zoveel mogelijk te voorkomen.

Het primair onderwijs (waaronder het speciaal onderwijs) en de kinderopvang blijven wel open voor de noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep en voor kinderen in een kwetsbare positie. Dat is, gelet op de specifieke groepen, verantwoord volgens het OMT.

Reactie Arie Slob

Demissionair minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) reageert als volgt:

Het is helaas onvermijdelijk dat de scholen nog niet voor alle leerlingen open kunnen tijdens deze lockdown. Ik realiseer me dat dit voor ouders, leraren en leerlingen een klap is. Je kinderen helpen met school terwijl je tegelijk je werk moet doen, is ontzettend zwaar. Ook is het zeer zorgelijk dat de achterstanden bij kinderen verder zullen oplopen. Daarom kijk ik samen met het onderwijsveld welke extra maatregelen er nodig zijn, zoals bijvoorbeeld het uitbreiden van onderwijstijd. Dit werken we de komende weken verder uit en het kabinet wil daar meerjarig financieel aan bijdragen.

lijn groen oudersenzo
Coronamaatregelen en het onderwijs, wat is de stand van zaken?

Reactie Bas van ’t Wout

Ook demissionair staatssecreatris Bas van ’t Wout (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) geeft een reactie:

De kinderopvang kan tijdens deze lockdown helaas niet eerder open. Ik begrijp heel goed dat dit een teleurstellende boodschap is voor ouders, pedagogisch medewerkers en kinderen. Ik snap dat de druk hoog is, zowel in de noodopvang als bij ouders thuis. Groot respect voor alle ouders die thuiswerken combineren met de zorg voor jonge kinderen en het in goede banen leiden van thuisonderwijs, maar volledige opening van kinderopvang is op dit moment niet verantwoord gezien de huidige aantallen besmettingen. Voor kinderen in een kwetsbare positie en kinderen met minimaal één ouder in een cruciaal beroep kan de noodopvang open blijven. Mede dankzij de enorme inzet van medewerkers in de kinderopvang. Ik blijf met de kinderopvangsector in gesprek in aanloop naar het volgende weegmoment van alle lockdown-maatregelen.

Doorbetalen

Voor de kinderopvang blijft het verzoek aan ouders om de facturen door te blijven betalen gedurende de sluiting. De eerder aangekondigde tegemoetkoming in de eigen bijdrage loopt ook tijdens deze verlenging van de lockdown door.

Het kabinet heeft eerder ruim 208 miljoen euro beschikbaar gesteld voor inhaalprogramma’s in het primair en voortgezet onderwijs. Ruim 4000 basisscholen en bijna 600 middelbare scholen hebben daar inmiddels gebruik van gemaakt. Ook is alle beschikbare kennis over het inlopen van achterstanden voor leraren verzameld op lesopafstand.nl.

Sneltesten in onderwijs van start

Vandaag starten de eerste pilots met sneltesten in het onderwijs. Op zo’n 20 middelbare scholen worden sneltesten gebruikt voor leraren en klasgenoten van een leerling die het coronavirus blijkt te hebben. Het gaat daarbij om leerlingen die op dat moment fysiek naar school kunnen, zoals examen- en kwetsbare leerlingen. Bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanze Hogeschool worden studenten getest voordat ze aan hun tentamen gaan beginnen. De testen moeten ervoor zorgen dat studenten vaker fysiek onderwijs krijgen.

Bij de RUG geeft een negatieve testuitslag de mogelijkheid om op locatie het tentamen te doen, bij een positieve testuitslag kan het tentamen online gemaakt worden of op een later moment ook op locatie. En een test in deze pilot is geen verplichting. Deze pilot is een eerste in een langere reeks van pilots met verschillende opzet om zo optimaal te leren hoe sneltesten kunnen bijdragen aan meer fysiek onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. 

Verantwoord fysiek onderwijs

Studenten in het mbo, het hbo en in het wo willen natuurlijk graag zo snel mogelijk meer onderwijs aan de instelling en op de campus volgen. Het kabinet vindt dit ook van groot belang. Minister van Engelshoven: “Studenten missen nu de bredere vorming die je onder andere ontwikkelt in de interactie tussen studenten en tussen student en docent. Alleen online onderwijs komt de kwaliteit van het onderwijs en het studentenwelzijn niet ten goede. Maar bij meer fysiek onderwijs is het natuurlijk van het grootste belang dat dit wel verantwoord kan plaatsvinden.

‘Normaal’ nieuw studiejaar

Daarom wordt er in het mbo, hbo en wo nu gestart met een aantal pilots waarbij onderzocht wordt hoe stap voor stap meer fysiek onderwijs mogelijk gemaakt kan worden. Wellicht is er in het lopende studiejaar dan iets meer fysiek onderwijs mogelijk en de pilots moeten er ook aan bijdragen dat het nieuwe studiejaar zo ‘normaal’ mogelijk van start zou kunnen gaan. De pilots onderzoeken wat daarbij de toegevoegde waarde kan zijn van sneltesten in combinatie met andere instrumenten zoals bijvoorbeeld spatschermen of het aanpassen van looproutes.

Geen afstandsregel

Op dit moment worden binnen de pilots nog de basisregels in acht genomen, maar als de situatie dat toelaat, is het de bedoeling om in de pilots voor het mbo, hbo en wo ook te onderzoeken onder welke voorwaarden bijvoorbeeld de afstandsregel in een gecontroleerde proefsetting losgelaten zou kunnen worden.

Meer pilots

De Rijksuniversiteit Groningen start de pilot samen met de Hanzehogeschool Groningen en het ROC Noorderpoort. Komende maand zullen er ook pilots starten bij andere universiteiten en ook bij mbo-instellingen en hogescholen gaan pilots starten.

Middelbare scholen

Zowel leerlingen als leraren kunnen vanaf deze week met de sneltesten getest worden op de eerste deelnemende scholen. Het gaat dan om leraren en klasgenoten die minimaal één lesuur in dezelfde ruimte zijn geweest als een besmette medeleerling of leraar. Op andere scholen die deelnemen aan de pilot krijgen leerlingen en leraren een PCR-test op een reguliere GGD-testlocatie. Van beide opties wordt geleerd, om te bepalen op welke manier het testbeleid vanaf ongeveer half februari breder ingezet kan worden voor uiteindelijk alle scholen.

Basisscholen

Er wordt gekeken of de sneltesten ook gebruikt kunnen worden voor personeel van basisscholen vanwege de continuïteit van het onderwijs. Op dit moment zijn er geen plannen om leerlingen op de basisschool te testen omdat zij veel minder besmettelijk zijn. Mocht uit onderzoek anders blijken, dan wordt daar opnieuw naar gekeken.

Rijksoverheid

Meer informatie

Versoepeling van de coronamaatregelen in het onderwijs
Coronatijd, een loodzware tijd voor pubers!
Ouders en kinderen betalen een hoge prijs
Hoe houd je de kids en jezelf positief tijdens Corona
De impact van de Corona maatregelen op onze kinderen
Coronadiploma: Hoeveel is een diploma in Coronatijd nog waard?
CITO: De impact op onze schoolkinderen door Corona
Rare tijden voor examenleerlingen, hoe kan je ze helpen?
Corona en schoolachterstand. Bijles kan een uitkomst zijn

Bronvermelding

Tekst: Rijksoverheid
Stockfoto: 123rf.com

BabyBaby

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *