Onderwijs gaat stap voor stap open. En nu?

Onderwijs gaat stap voor stap open. En nu?

Het gaat goed met de bestrijding van het coronavirus, dus het onderwijs kan stap voor stap weer open. Leerlingen in het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs kunnen daarom per 2 juni weer naar school. Het primair onderwijs gaat op 8 juni volledig open.

Voortgezet onderwijs

De middelbare scholen gaan per 2 juni open op basis van de anderhalvemeter-regel, ook voor leerlingen onderling. Dat betekent in de praktijk dat in de meeste scholen niet alle leerlingen tegelijk naar school kunnen gaan. Schoolbesturen en vakbonden maken hiervoor een protocol.

Scholen moeten zich houden aan de volgende voorschriften:

Iedereen in de school moet echter altijd 1,5 meter afstand houden. Scholen geven alle leerlingen zoveel mogelijk uren fysiek onderwijs. Het is niet de bedoeling dat dit wordt beperkt tot een mentoruur en een paar toetsen. Als er gegronde redenen zijn waarom scholen dit niet kunnen, moeten ze dit melden bij hun schoolbestuur en de onderwijsinspectie.

De onderwijstijd wordt zo over de dagen verdeeld dat het aantal vervoersbewegingen zo beperkt mogelijk is.

Het openbaar vervoer mag niet overbelast raken. Dus leerlingen komen lopend of met eigen vervoer naar school. Leraren gaan zo min mogelijk met het openbaar vervoer. De VO-raad en regionale vervoerders maken afspraken over speciaal vervoer voor leerlingen die te ver weg wonen om te fietsen.

lijn groen oudersenzo
Onderwijs gaat stap voor stap open. En nu?

Voortgezet speciaal onderwijs

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs gaan per 2 juni ook open. Gezien de groep leerlingen en de grote variatie in het speciaal voortgezet onderwijs, kan maatwerk nodig zijn. Het is mogelijk dat scholen nog niet volledig open kunnen, of dat bepaalde leerlingen om medische redenen vanaf 2 juni niet of nog niet volledig gebruik maken van het onderwijs op school.

In het voortgezet speciaal onderwijs bewaren leerlingen en personeel 1,5 meter afstand, net als in het reguliere voortgezet onderwijs. Daarbij realiseren we ons natuurlijk dat voor deze scholen nog meer maatwerk nodig is om anderhalve meter afstand te bewaren. Daarom wordt deze afstand in de school zoveel als mogelijk gehandhaafd. Dit is verantwoord, omdat het doorgaans kleinere scholen zijn en de voorzorgsmaatregelen en hygiëne-afspraken goed worden opgevolgd. 

Uiteraard geldt dat leerlingen uit de medische risicogroepen kunnen worden vrijgesteld. Voor hen blijft onderwijs op afstand beschikbaar. Deze en andere afspraken worden vastgelegd in een protocol door de vso-scholen en vakbonden. 

Basisscholen

Basisscholen zijn nu voor de helft van de tijd open voor leerlingen. De basisscholen gaan op 8 juni volledig open, tenzij anders blijkt uit de monitoring van het virus. In de komende weken zullen afspraken gemaakt worden over de invulling van deze verdere openstelling.

Testen

Voor onderwijspersoneel geldt hetzelfde laagdrempelige testbeleid als op basisscholen.

Rijksoverheid

Meer informatie

Eenzaamheid groeit onder jongeren – Hoe houden we ze gelukkig?
De impact van de Corona maatregelen op onze kinderen
Ouders en kinderen betalen een hoge prijs
Coronatijd, een loodzware tijd voor pubers!
Corona en schoolachterstand. Bijles kan een uitkomst zijn

Bronvermelding

Tekst: Rijksoverheid
Stockfoto: 123rf.com

BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *