Kinderbijslag. Over rechten en aanvraag. Dit moet je weten!

Wat moet je weten over de kinderbijslag?

Als je kinderen hebt, heb je recht op kinderbijslag. Moet je zelf kinderbijslag aanvragen of gaat dat automatisch? Misschien vind je het allemaal wel erg ingewikkeld. Kinderbijslag: wat is het, waarom krijg je het en wanneer?

Wat is kinderbijslag?

Kinderbijslag is bedoeld als een financiële ondersteuning in het onderhouden van je kind. Van de overheid krijgen de ouders deze sociale uitkering al sinds 1941. De AKW (Algemene Kinderbijslag Wet) geeft aan dat iedereen die in Nederland woont of in Nederland werkt recht heeft op deze uitkering voor zijn eigen kinderen, maar ook voor stief- of pleegkinderen. Dit geldt voor kinderen tot 18 jaar die bij hem of haar in huis wonen. Ook als zij niet bij hem of haar wonen, maar wel door deze persoon onderhouden worden. Heb je de voogdij over een kind van een ander en ben jij degene die hem onderhoudt, ook dan heb je recht op kinderbijslag. In dit geval en in het geval van pleegkinderen is dit anders als je al pleegvergoeding krijgt.

Hoe vraag je kinderbijslag aan?

Bij het aangeven van je kindje op het gemeentehuis krijgt het SVB (Sociale Verzekerings Bank) deze gegevens ook door. Zij zorgen ervoor dat jij de informatie krijgt om de kinderbijslag aan te vragen.

Hoeveel krijg je?

Per kind krijg je kinderbijslag. De hoogte hiervan is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Per 2020 zijn er nieuwe regels rondom de kinderbijslag ingevoerd. Overigens is deze sociale verzekering voor iedereen gelijk en is dus niet afhankelijk van de inkomsten van de ouder. De bedragen die je krijgt worden per kwartaal uitbetaald en kunnen per jaar verschillen. Voor recente bedragen kan je terecht op de site van o.a. het SVB. Het bedrag wat je krijgt wordt hoger als het kind 6 wordt en als hij 12 wordt. Bij thuiswonende kinderen die een intensieve verzorging nodig hebben, kan het zo zijn dat je recht hebt op een dubbele bijslag! Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) bepaalt of hiervan sprake is en zal dit opnemen met de SVB, die de uitkeringen uitvoert.

lijn groen oudersenzo
Kinderbijslag. Over rechten en aanvraag. Dit moet je weten!

Grote kosten

Moet je kind door zijn studie uit huis wonen en neemt dit grote kosten met zich mee, dan kan het ook zo zijn dat je recht hebt op een dubbele kinderbijslag. Uiteraard krijg je ook dit niet zomaar en zijn er aanvullende voorwaarden. Meer informatie over deze bijslag vind je op de site van de Rijksoverheid. Sinds begin 2020 kan een kind studiefinanciering krijgen terwijl de kinderbijslag gewoon blijft doorlopen. Dit was eerst niet zo. Ook een bijbaan van je kind heeft geen invloed op de kinderbijslag!

Uitbetaling per kwartaal

Zoals gezegd zal je iedere drie maanden het bedrag krijgen overgemaakt. Dit gebeurt aan het begin van het volgende kwartaal. Is je baby in bijvoorbeeld het eerste kwartaal geboren, dan krijg je vanaf het volgende kwartaal uitbetaald. Alleen wordt dit dus pas 1 juli betaald!

De bedragen in 2022

In 2022 zijn de volgende bedragen per kwartaal van toepassing:

0 t/m 5 jaar: 223,37 euro
6 t/m 11 jaar: 271,24 euro
12 t/m 17 jaar: 319,10 euro

Wat is een kindgebonden budget?

Een kindgebonden budget (KGB), een term die je ook met grote regelmaat tegenkomt. Ook dit budget is vanuit de overheid een vergoeding voor ouders met kinderen onder de 18 jaar. Dit budget is echter wel inkomensafhankelijk. Deze toeslag wordt betaald door de belastingdienst (afdeling toeslagen). Je hebt recht op een KGB als:

Er kinderen onder de 18 jaar zijn
Je kinderbijslag ontvangt. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld bij co-ouderschap alleen de ouder een KGB kan krijgen, waar ook de kinderbijslag aan overgemaakt wordt
Ouder(s) moeten Nederlanders zijn of anders een geldige verblijfsvergunning bezitten
Het gezamenlijke inkomen mag niet hoger zijn dan een bepaald bedrag.

Meer over deze voorwaarden lees je bij de belastingdienst. Je zou dus kunnen stellen dat de KGB een aanvulling is op de kinderbijslag voor ouders die onder een bepaald inkomen zitten. Je hoeft het KGB niet aan te vragen. In principe laat de belastingdienst zelf weten dat je daar recht op hebt.

liefs Marion

Meer informatie

Kinderbijslag optimaal benutten!
Wat kost een baby het eerste jaar?
Wat kost een kind?

Bronvermelding

Tekst: Marion Middendorp
Stockfoto: 123rf.com

BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *