Bestaat altruïsme? Is een mens hiertoe in staat?

Bestaat altruïsme? Is een mens hiertoe in staat?

Iedereen die mij goed kent weet dat ik niet geloof in altruïsme. Niet omdat ik mensen niet in staat acht tot goede dingen, integendeel; ik denk dat juist heel veel mensen over goede eigenschappen beschikken. Ik denk alleen dat er altijd een stukje eigenbelang zit in de dingen we doen. Is dat erg? Nee natuurlijk niet, het is heel menseigen.

Lees meer