Scholen dicht, wat nu?

Scholen dicht tot en met 6 april. Wat betekent dit voor ouders? Hoe zit het met kinderopvang en gemiste lessen en toetsen? Dit roept bij ouders vanzelfsprekend veel vragen op.

Eindtoets wordt afgeblazen
Coronavirus uitgelegd aan kinderen
Songtekst Ziek van paniek (Het Coronalied)

De school van mijn kind is dicht, wat betekent dit?

Het kabinet heeft besloten om scholen en kinderdagverblijven vanaf 16 maart te sluiten tot en met 6 april. Dit betekent dat het grootste deel van de leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs tot en met 6 april geen les meer krijgt op school.

Voor kinderen waarvan één van de ouders in een cruciale beroepsgroep werkt, zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat de ouder kan blijven werken. Ook voor deze regeling geldt dat als een kind symptomen vertoont, deze thuis moet blijven. Deze opvang is zonder extra kosten.

Mag je nu buitenspelen met oog op Corona?
Niet meer naar buiten? Maak het binnen gezellig met elkaar!

Waarom gaan de scholen nu wel dicht?

Het is in de afgelopen dagen duidelijk geworden dat steeds meer scholen er niet in slagen om hun school open te houden. Er zijn veel kinderen preventief thuis gehouden en er zijn ook veel kinderen en schoolpersoneel ziekgemeld. Ouders en leraren maken zich zorgen. Volgens het kabinet vraagt dat om duidelijke keuzes. Er zijn geen nieuwe medische achtergronden voor dit besluit.

Corona: Vergeet oma en opa niet!

Wat mag ik van school verwachten nu mijn kind thuisblijft?

Onderwijs moet doorgaan, ondanks dat kinderen thuis zitten. Ze zijn niet vrij. Er is afgesproken dat het onderwijs op afstand goed ingericht moet worden. De scholen informeren ouders z.s.m. over hoe onderwijs thuis voortgang kan hebben. Leerkrachten die niet ziek zijn, werken gewoon door. Van hen wordt verwacht dat ze in de komende dagen dit onderwijs op afstand organiseren. Scholen moeten extra prioriteit geven aan eindexamenkandidaten in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het is vooralsnog de bedoeling dat de eindexamens doorgaan.

De schooldeuren gaan weer open!

Wat als ik geen opvang kan vinden voor mijn kind?

Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert is dat ze de opvang zelf thuis moeten regelen. Als dat niet lukt kunnen ze opvang krijgen op school/verblijf. Beide ouders met cruciaal beroep is geen harde eis. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven. Deze opvang is zonder extra kosten. Wanneer u niet in een cruciale beroepsgroep werkzaam bent, moet u zelf zorgen voor opvang of zelf thuisblijven. Er zijn verschillende initiatieven die in deze periode vrijwillig andere mensen willen helpen, zoals www.gewoonmensendiemensenwillenhelpen.nl.

Educatief overleven met de kids (met Asmodee)

scholen dicht, wat nu?

Behoort mijn beroep tot de cruciale beroepen en kan ik aanspraak maken op kinderopvang?

Als één van de ouders werkzaam is in een cruciale beroepsgroep kan die op de eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden. Dit is besloten om de samenleving draaiende te houden tijdens de uitbraak van het coronavirus. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen leest u op de website van de Rijksoverheid.

Wat als de school vindt dat mijn beroep niet van cruciaal belang is?

Neem eerst contact op met het bestuur van de school en leg de situatie voor. U kunt ook de klachtenprocedure van de school volgen. Deze kunt u vinden in de schoolgids van de school.

Mag de school openbaar maken dat er leerlingen het coronavirus hebben?

De namen van leerlingen die het virus hebben, mogen niet worden gedeeld. Dit zijn namelijk bijzondere persoonsgegevens. De school heeft geen grondslag om deze namen te delen. De school mag geen medische informatie delen. Er kan wel algemene informatie gedeeld worden door de school.

Hoe zit het met de rol van de medezeggenschap?

Formeel gezien moeten de maatregelen die de scholen gaan nemen, bijvoorbeeld met betrekking tot de continuering van het onderwijs, afgestemd worden met de medezeggenschapsraad (MR). Nu zal dat op deze korte termijn niet gaan, maar scholen worden wel opgeroepen de maatregelen te bespreken met de voorzitter(s) van de medezeggenschapsraden. Lees meer hierover op de website van de VOO.

Tot wanneer zijn de scholen en kinderopvangcentra gesloten?

Het kabinet heeft besloten om scholen en kinderdagverblijven te sluiten tot en met 6 april.

Hoe zit het met de eindtoets in groep 8?

De eindtoets gaat vooralsnog door. Er wordt op school doorgaans niet geoefend voor de eindtoets. De eindtoets is gepland tussen 15 april en 15 mei. Mocht de eindtoets uiteindelijk niet doorgaan, dan zal deze niet ingehaald worden. Het schooladvies wat gegeven is, blijft leidend.

Hoe zit het met de aanmeldprocedures voor middelbare scholen?

Er is nog geen reden om aan te nemen dat hier in iets wordt gewijzigd. Hou de website van de school voor voortgezet onderwijs in de gaten.

Hoe wordt er omgegaan met examens en geplande toetsen?

De eindexamens zijn een prioriteit. De eindexamens voor het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs gaan vooralsnog door. Er is tot nader order besloten dat scholen geen schoolexamens mogen afnemen. Vanuit het ministerie van onderwijs zal zo snel mogelijk worden gecommuniceerd of, en onder welke voorwaarden, schoolexamens wel door kunnen gaan.

Hoe zit het met de aanmelding voor het mbo?

Vooralsnog is deze procedure nog niet gewijzigd. Voor 1 april moeten leerlingen zich aanmelden voor het mbo.

Wanneer moet ik mijn kind thuishouden (in geval van noodopvang)?

Heeft uw kind verkoudheidsklachten (hoesten, keelpijn, loopneus) en/of koorts? Laat uw kind thuis en zorg dat uw kind anderen niet besmet. Bellen naar de huisarts is niet nodig.

Wanneer bel ik de huisarts?

Uw kind heeft koorts (meer dan 38 graden Celsius) en hoest of ademt moeilijk? Dan moet u bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.

Welke voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen?

Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:

Regelmatig handen wassen.
Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes.
Geen handen schudden.

Waar kan ik terecht voor actuele informatie?

Voor vragen kunt u bellen met ons adviespunt op 088-6050101. Door de drukte kan het voorkomen dat u even moet wachten. We doen ons best u zo snel mogelijk te woord te staan. Meer informatie kunt u vinden op de website van het RIVM. Met vragen kunt u ook terecht bij uw regionale GGD.

Liefs Marion

Extra informatie

De schooldeuren gaan weer open!
Jumbo doneert 4.000 Ik Leer spellen aan gezinnen met weinig rondkomen
Thuisschool, vijf tips om het leuker te maken
Educatief overleven met de kids (met Asmodee)
Nieuwe Veilig leren lezen spellen sluiten aan op meest gebruikte leesmethode
Schooltv-programmering op NPO Zappelin extra
SchoolTV Thuis top 10
Corona: Vergeet oma en opa niet!
Eindtoets wordt afgeblazen
Niet meer naar buiten? Maak het binnen gezellig met elkaar!
Mag je nu buitenspelen met oog op Corona?
Coronavirus uitgelegd aan kinderen
Songtekst Ziek van paniek (Het Coronalied)
Kinderliedjes van KSK Productions
Het Coronavirus of Wuhanvirus
Annuleren vakantie wegens Coronavirus, vaak niet vergoed

Bronvermelding

Tekst: Oudersonderwijs.nl
© afbeelding: 123rf.com

lijn oudersenzo met hartje
BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *