Registratie van lesuitval

Registratie lesuitval

Lesuitval is voor ouders een grote ergernis. De Onderwijsinspectie zou scholen erop moeten controleren, maar de uren die vervallen worden niet geregistreerd. De Algemene Onderwijsbond (AOb) startte vanaf dinsdag 18 februari een meldpunt waar ouders hun klachten kunnen doorgeven.

Urennorm

De wet gaat uit van een urennorm waar scholen zich aan moeten houden. Zo moeten leerlingen in het basisonderwijs over 8 schooljaren 7.520 klokuren onderwijs krijgen. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is per onderwijssoort vastgesteld hoeveel onderwijs er gegeven moet worden: vmbo 3.700 uur, havo 4.700 uur en vwo 5.700 uur.

Inspectie

Ouders die vinden dat er veel lesuren uitvallen worden door de Onderwijsinspectie geadviseerd een klacht in te dienen bij de school. Maar hoe zit het dan met de registratie? Waar kunnen ouders terecht als ze merken dat veel lesuren op de school hun kind uitvallen? En nog belangrijker: hoe kunnen de scholen aan de urennorm gehouden worden als er niet geregistreerd wordt. Als er gekozen moet worden voor de juiste aanpak van het probleem mag je verwachten dat de minister op de hoogte is.

Registratie lesuitval

Minister

Ouders & Onderwijs vindt samen met de AOb en het LAKS dat minister Slob zijn kop in het zand steekt en te weinig oog heeft voor wat er speelt. ‘Het probleem is dat we alleen globaal weten wáár het lerarentekort problemen oplevert. Geen overheidsinstantie die het systematisch registreert’ schrijven Lobke Vlaming (Ouders & Onderwijs), Jelmer Evers (AOb) en Pieter Lossie (LAKS) in een opiniestuk in het AD. ‘Vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie aan om de minister te dwingen het lerarentekort inzichtelijk te maken. Bijna een jaar later is er echter nog steeds niets gebeurd. We tasten nog steeds in het duister’, aldus het drietal.

AOb

De AOb wil de komende tijd de klachten over lesuitval in kaart brengen. De onderwijsbond vraagt onderwijspersoneel, ouders en leerlingen om zorgen te melden via de website van de AOb. Daar staat een formulier, waar klachten doorgegeven kunnen worden. Deze meldingen worden dan doorgezet naar de inspectie. Ook staat er een maand lang een teller, zodat inzichtelijk te maken hoe het ervoor staat met het lerarentekort.

Liefs Marion

Meer informatie

Voorbereiding op het eindexamen, hoe doe je dat?
Themapagina: Basisschool & Middelbare school
Schoolspullen – Wat heb je allemaal nodig?
Vrijwillige ouderbijdrage, hoe vrijwillig is die?
Naar school
Tips voor een optimaal tien minutengesprek
Spannend – De eerste schooldag
Basisonderwijs: Welke school kies je?
Leerlingenvervoer – Hoe is dat geregeld?
Wat zijn de regels van de leerplicht?

Bronvermelding

Tekst: Oudersonderwijs.nl
Stockfoto: 123rf.com

lijn oudersenzo met hartje
BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *