Leonardo school – Speciaal onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

Leonardo school - Speciaal onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

Voor hoogbegaafde kinderen bestaat er inmiddels speciaal onderwijs. Op dit moment nog mondjesmaat, maar gelukkig starten steeds meer scholen met deze speciale afdeling. De Leonardo klassen zijn dus gehuisvest op reguliere basisscholen.

Hoogbegaafd – Wat betekent dit voor je kind?
Kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong

Wat is een Leonardo school?

Een Leonardoschool is een in 2007 opgestarte Nederlandse onderwijsvorm voor kinderen van 4 tot 12 jaar die hoogbegaafd zijn. Een kind wordt pas tot de hoogbegaafden gerekend als het een IQ van 130 of hoger heeft. Deze IQ-waarde kan worden gemeten door middel van een IQ-test zoals SON-test, WISC III, IV, Rakit en KAIT.
De kinderen op een Leonardoschool krijgen leerstof aangeboden, die bij hun interesse en intelligentie past, zodat zij zich niet snel zullen vervelen. Zo wordt er al op heel jonge leeftijd een tweede taal aangeboden, Engels vanaf een leeftijd van 4 jaar en Spaans wordt gegeven aan kinderen vanaf 8 jaar. Daarnaast is er ook veel ruimte voor filosofie, informatica, wiskunde, Leren Leren en Leren Ondernemen en eigen inbreng van de kinderen. Ook krijgen ze les in bijvoorbeeld sociale vaardigheden, muziek, dans en denksporten zoals schaken en dammen. De school werkt samen met specialisten op deze gebieden. De lessen worden klassikaal gegeven, de leerlingen krijgen soms ook huiswerk mee.
De leerlingen krijgen allemaal een laptop met draadloos internet, die op school moet blijven. De laptop word gebruikt in Leonardotijd, in die tijd moeten de leerlingen werken aan een project.

lijn donker geel oudersenzo
Leonardo school - Speciaal onderwijs voor hoogbegaafde kinderen
lijn donker geel oudersenzo

Hoe komt je kind hiervoor in aanmerking?

Als je interesse hebt je kindje aan te melden voor een Leonarde vestiging, neem je rechtstreeks contact op met de betrokken school. Er zitten echter wel een aantal voorwaarde aan verbonden waaraan je kindje moet voldoen. De voorwaarden zijn:

  • Een erkend orthopedagogisch bureau of GZ-psycholoog moet een intelligentieonderzoek bij je kindje hebben afgenomen. De uitslag van dit onderzoek moet aan de minimumnorm voldoen van een IQ van 130 of meer. In uitzonderlijke gevallen kan, na overleg met testpersoon en toelatingscommissie van de Leonarde, hiervan worden afgeweken. De kosten van het onderzoek zijn voor de ouders.
  • Er vindt een oriëntatiegesprek plaats, in dit gesprek worden diverse gegevens verzameld en wordt er een onderwijskundig rapport opgevraagd bij de school van herkomst. Mochten de gegevens leiden tot vragen over een specifieke begeleiding die je kindje mogelijk nodig mocht hebben, dan kan het bestuur aanvullend onderzoek laten verrichten. In incidentele gevallen kan dit leide tot een afwijzing. Dit komt echter zelden voor.
  • Pas na bericht van toelating kan een inschrijving plaatsvinden.

Toekomst

De Leonardostichting wil binnen 2 jaar ook een Middelbare school openen voor hoogbegaafde kinderen; deze moet Leonardo College gaan heten.
Er wordt een uitgebreid onderzoeksprogramma opgezet om het onderwijs te verbeteren en aan te tonen dat het effectief is. De Leonardoschool werkt samen met verschillende organisaties om gedeelten van het lesprogramma verder te ontwikkelen. In het buitenland lopen vergelijkbare initiatieven.

Liefs Marion

Meer informatie

Naar school
Spannend – De eerste schooldag
Basisonderwijs: Welke school kies je?
Themapagina: Basisschool & Middelbare school
Vrijwillige ouderbijdrage, hoe vrijwillig is die?
De grens tussen plagen en pesten
Leerlingenvervoer – Hoe is dat geregeld?
Wat zijn de regels van de leerplicht?
Hoogbegaafd – Wat betekent dit voor je kind?
Kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong
Beelddenkers – Herkennen en erkennen
Trakteren is een feestje

Bronvermelding

Tekst: Marion Middendorp
Stockfoto: 123rf.com

lijn oudersenzo met hartje
BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *