Kraamverlof – Hoe regel je het en wat houdt het in?

Kraamverlof - Hoe regel je het en wat houdt het in?

Er bestaan allerlei regelingen op gebied van kraamverlof. Ben jij van al die regelingen op de hoogte? Wanneer heb je er bijvoorbeeld recht op? Hoe lang duurt het? Welke gevolgen heeft het op je vrije dagen? Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk antwoorden voor je te vinden.

Kraamperiode – Wat kun je deze periode verwachten?
Zwangerschapsspiekbrief – Wanneer regel je wat?
Tips voor een fijne kraamtijd

Mag mijn werkgever het kraamverlof weigeren?

Je werkgever mag het kraamverlof niet weigeren.

Welke gevolgen heeft kraamverlof voor mijn vakantiedagen?

Je werkgever houdt de dagen dat je kraamverlof hebt niet in op je vakantiedagen.
In je cao of in een regeling van je werkgever met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen andere afspraken staan. Er mogen alleen afspraken worden gemaakt over je extra vakantiedagen. Je hebt altijd recht op het wettelijke minimum aantal vakantiedagen. Dat aantal is vier maal het aantal dagen dat je in week werkt.

Welke gevolgen heeft kraamverlof voor mijn inkomen?

ijdens je kraamverlof betaalt je werkgever je loon door. In je cao of in een regeling van je werkgever met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen andere afspraken staan. Informeer hiernaar bij je werkgever.

Hoe vraag ik kraamverlof aan?

Je laat je werkgever zo snel mogelijk weten wanneer je kraamverlof opneemt. Dit mag mondeling of schriftelijk.

Wanneer moet ik het kraamverlof opnemen?

Na de bevalling heb je recht op twee dagen kraamverlof.

Bevalling en aangifte

Voor de bevalling zelf en het doen van aangifte van de geboorte hoef je geen kraamverlof op te nemen. Je kunt hiervoor het zogenoemde ‘ander kort verzuimverlof’ opnemen. Dit kort verzuimverlof valt onder dezelfde regeling als het calamiteitenverlof. Je twee dagen kraamverlof mag je hierop laten aansluiten.

Ouderschapsverlof

Voor de verzorging van kinderen onder de acht jaar kun je ouderschapsverlof opnemen. Je kunt dit verlof laten aansluiten op het kraamverlof.

Wanneer heb ik recht op kraamverlof?

Als je werknemer bent en je echtgenote of partner is bevallen, heb je recht op twee dagen kraamverlof.

Kan mijn werkgever zorgverlof weigeren en wordt tijdens het verlof mijn loon doorbetaald?

In de Wet arbeid en zorg (WAZO) is voor elke verlofvorm vastgelegd of je werkgever het verlof mag weigeren en welk inkomen je tijdens het verlof heeft.
Soms staan er afwijkende afspraken in een cao of regeling van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Deze regels gaan dan voor de wettelijke regels.
In onderstaand overzicht lees je wat wettelijk is geregeld over weigeren van het verlof en het recht op loon of uitkering.

Zorgverlof, rechten en plichten
Zorgverlof, hoe zit het nou precies?

Adoptieverlof

Bij een adoptie ontvang je een uitkering ter hoogte van je salaris. Je werkgever kan dit verlof niet weigeren.

Adoptie – Wat komt er allemaal bij kijken?

Calamiteitenverlof

Bij calamiteitenverlof wordt je loon doorbetaald en je werkgever mag een redelijk verzoek niet weigeren.

Kraamverlof

Je loon wordt doorbetaald. Je hebt recht op kraamverlof, maar in de cao of regeling van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen afwijkende afspraken staan over het recht op kraamverlof, de duur en de betaling.

Kortdurend zorgverlof (ook wel tiendaags zorgverlof genoemd)

Je loon wordt tijdens zorgverlof doorbetaald, maar in de cao of regeling van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen afwijkende afspraken staan over het recht op dit verlof, de duur en de betaling. Je werkgever mag dit verlof weigeren als daardoor het bedrijf in grote problemen zou komen.

Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof is onbetaald verlof. Je werkgever mag dit verlof weigeren als daardoor het bedrijf in grote problemen zou komen.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is onbetaald verlof. Je werkgever mag niet weigeren als je volgens de standaardverdeling (50 procent werk, 50 procent verlof) verlof wilt opnemen. Een andere verdeling mag je werkgever wel weigeren, als dat grote problemen in het bedrijf zou opleveren.

Welke vormen van verlof zijn er?

Je kunt gebruik maken van verschillende vormen van zorgverlof, als je aan de voorwaarden voldoet:

  • zwangerschaps- en bevallingsverlof;
  • ouderschapsverlof;
  • kortdurend zorgverlof (tiendaags zorgverlof);
  • calamiteitenverlof;
  • adoptieverlof;
  • kraamverlof;
  • langdurend zorgverlof;
  • levensloopregeling.

Deze regelingen zijn gebundeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO).

5x Zwangerschapsverlof – Wat doe je tijdens je zwangerschapsverlof?
Zwangerschapsverlof – Waar heb je recht op en hoe regel je het?

Wet arbeid en zorg en cao

Toch kunnen voor jou andere regels gelden dan de Wet arbeid en zorg. In cao’s kunnen afwijkende afspraken vastgelegd zijn. Ook kan je werkgever met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging andere afspraken over verlof maken. Die gelden dan boven de wettelijke regelingen.

Vakantie

Naast de verlofregelingen in de wet arbeid en zorg heb je als werknemer recht op doorbetaalde vakantiedagen.

Liefs Marion

Meer informatie

Tips voor een fijne kraamtijd
Ontzwangeren – Waar moet je rekening mee houden?
Herstellen na de bevalling, waar moet je op letten?
Zwangerschapsverlof – Waar heb je recht op en hoe regel je het?
Het leukste geboortefeest organiseer je gewoon zelf!
Kraamperiode – Wat kun je deze periode verwachten?
Zwangerschapsspiekbrief – Wanneer regel je wat?
Wennen aan je baby, gaat dat vanzelf?
Vloeien na de bevalling
Kraamtranen en babyblues in de kraamweek
Zorgverlof, hoe zit het nou precies?
5x Zwangerschapsverlof – Wat doe je tijdens je zwangerschapsverlof?
De bevalling – De verschillende manieren om te bevallen
De bevalling begint – Elke bevalling op zijn eigen manier
Zwangerschapskwaaltjes – Hoe houd je ze beperkt?
Kraamfeest – Hoe ga je dit aanpakken?
Kraamcadeaus – Tips voor de leukste kraamcadeaus!
Adoptie – Wat komt er allemaal bij kijken?
Zorgverlof, rechten en plichten

Bronvermelding

Tekst: Marion Middendorp
Foto: 123rf.com

lijn oudersenzo met hartje

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *