Kinderziekten – Kinkhoest

Kinkhoest


Kinkhoest is een erg besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen die veroorzaakt wordt door de bacterie Bordetella pertussis en soms door Bordetella parapertussis. De bacterie maakt een gifstof aan, hierdoor ontstaan hoestbuien die tot 3-4 maanden kunnen aanhouden.

Besmetting

Kinkhoest wordt ook wel de ‘100-dagenhoest’ genoemd. De tijd tussen besmetting en de eerste verschijnselen is meestal 7-10 dagen en nooit langer dan 21 dagen. Besmetting wordt overgebracht door de druppeltjes die bij hoesten ontstaan. De ziekte is zeer besmettelijk.

Mensen kunnen elkaar besmetten via het hoesten. De grootste besmettingsbron voor pasgeboren baby’s is de moeder, gevolgd door oudere broertjes en zusjes. Iemand kan meerdere keren in zijn leven kinkhoest krijgen, een infectie met de kinkhoestbacterie beschermt dus niet tegen een volgende infectie met deze bacterie.

Ziekteverschijnselen

In eerste instantie lijkt de ziekte op een gewone neusverkoudheid en de daarbij behorende klachten. Na ongeveer twee weken worden de hoestbuien erger. Vaak wordt hierbij taai slijm opgehoest. Het langdurige hoesten kan gevolgd worden door een piepende ademhaling. Soms moet de patiënt ook braken.

Kinkhoest

Overige ziekteverschijnselen

hangerig, lusteloos, hoesten, benauwdheid (blauw aanlopen), slecht eten, moeite met ademen.

Na een paar weken wordt het hoesten langzaam minder.

Complicaties

De meest voorkomende complicatie is longontsteking. Een zeldzame complicatie van kinkhoest bij jonge baby’s is zuurstoftekort of hersenbloedingen, waardoor hersenbeschadiging kan optreden.

Vaccinatie

Vanaf 1957 krijgen alle kinderen in Nederland vaccinatie tegen kinkhoest aangeboden via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Van de Nederlandse bevolking is 97% gevaccineerd tegen kinkhoest. Vaccinatie geeft bescherming gedurende een aantal jaar, maar niet volledig. Daarom worden niet alleen zuigelingen maar ook jonge kinderen gevaccineerd tegen kinkhoest.

Wat is het Rijksvaccinatieprogramma (RVP)?

Kinkhoest en jonge zuigelingen

Kinkhoest is gevaarlijk voor jonge zuigelingen. Bij pasgeborenen en prematuren kan kinkhoest geheel atypisch verlopen met apneus (ademstilstand) en cyanose (blauw kleuren van de huid) terwijl het hoesten ontbreekt.
De bijdrage van borstvoeding in de overdracht van antistoffen na kinkhoestvaccinatie is zeer beperkt .

Behandeling

Er bestaat geen goede behandeling tegen kinkhoest. De bacterie kan worden bestreden met antibiotica, maar op het moment dat de typische hoestbuien gaan optreden leidt een dergelijke behandeling niet meer tot verkorting van de ziekteduur. Wel leidt het tot verkorting van de periode waarin men anderen kan infecteren.
Kwetsbare personen in een huishouden waar een geval van kinkhoest is ontdekt, kunnen preventief worden behandeld met antibiotica.

Wie kan kinkhoest krijgen?

Iedereen kan kinkhoest krijgen. Ook mensen die zijn ingeënt en ook mensen die al eens eerder kinkhoest hebben gehad kunnen het opnieuw krijgen.
Vooral jonge baby’s kunnen erg ziek worden van kinkhoest, maar ook kinderen met ziekten van longen, hart of spieren kunnen erg ziek worden van deze bacterie.

Zwangere vrouwen die kinkhoest hebben, moeten met hun huisarts overleggen. Zij kunnen direct na de geboorte de baby besmetten.

Hoe voorkom je besmetting?

Om besmetting van kinkhoest te voorkomen, kun je rekening houden met een aantal zaken:

Gebruik een papieren zakdoek en gooi deze na gebruik gelijk wel. Geen zakdoek bij de hand? Hoest dan in de plooi van je ellenboog.
Was altijd na hoesten, niezen en snuiten je handen.
Houd pasgeboren baby’s uit de buurt van hoestende en niezende mensen.
Leer kinderen ook netjes te hoesten en te niezen.

Het belang van handen wassen

Thuisblijven?

Voelt een kind zich goed? Dan kan het gewoon naar een kindercentrum of school. Kinkhoest is al besmettelijk voordat iemand weet dat hij kinkhoest heeft. Thuisblijven helpt niet om te voorkomen dat anderen ziek worden. Heeft je kind kinkhoest? Vertel het dan aan de leidster of de leerkracht. Zij kunnen in overleg met de GGD andere ouders informeren. Ouders kunnen dan letten op de klachten van kinkhoest bij hun kind.

Liefs Marion

Meer informatie

Kinderziekten – Welke kinderziekten zijn er?
Huiduitslag – Check de rode vlekkenwijzer
Top 10 kinderkwaaltjes
De gezondheid van je baby
De gezondheid van je peuter
Het belang van handen wassen
Natte neuzentijd – Alles over verkoudheid
Wat is het Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Bronvermelding

Tekst: Marion Middendorp
Wikipedia
RIVM
Stockfoto: 123rf.com

lijn oudersenzo met hartje
BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *